BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gronowski Franciszek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sejmiki morskie- geneza, cele, rzeczywistość
Maritime Assemblies - Origin, Objectives, Reality
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 11-16, tab.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Stan wojenny, Transport morski
Martial law, Sea transport
Note
summ.
Abstract
Nie miejsce tu na szeroką analizę historyczną. Pozostawiam to historykom gospodarczym, politologom i socjologom społecznym. Wspomnę jedynie stan wojenny 1981 roku, późniejsze zmiany społeczno-gospodarcze, Okrągły Stół, legalizacja "Solidarności", wyraźna erozja systemu politycznego. Druga połowa lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce to kumulacja zdarzeń zapowiadających istotne zmiany. Wystarczy wspomnieć nowatorską ustawę o działalności gospodarczej z 1988 roku (autorstwa M. Wilczka i M. Rakowskiego). Na przełomie lat 1989-1990 zapoczątkowano zasadniczą transformację systemową. W sferze polityczno-ustrojowej, ustrój socjalistyczny (tzw. dyktatura proletariatu), został pokojowo zmieniony w demokratyczny parlamentaryzm. W sprawach ekonomiczno-społecznych następuje centralne planowanie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej (tak pierwotnie zapisano w dokumentach).(fragment tekstu)

Th e article presents the rationale for creation of Maritime Assemblies - wholly independent discussion and opinion forum dealing with crucial maritime issues, both current and future. It has also been emphasised what values Maritime Assemblies have introduced into the Polish maritime reality(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. brak
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu