BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamela-Sowińska Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sekurytyzacja jako metoda oddłużenia polskich szpitali
Securitization as the Tool of Hospitals Debt Restructurization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 911-920, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Narzędzia zarządzania finansami
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Szpitalnictwo, Restrukturyzacja zadłużenia
Asset securitisation, Hospital service, Debt restructuring
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na realną możliwość wykorzystania sekurytyzacji do oddłużenia polskich szpitali. W artykule przedstawiony został autorski pomysł oddłużenia polskich szpitali w oparciu o zabezpieczenie na akcjach skarbu państwa, bez zwieszania deficytu budżetowego, bez udziału środków unijnych, bez zwiększenia potrzeb pożyczkowych państwa, bez ściągania dodatkowych opłat lub podatków, bez zmiany prawa i wprowadzania nowych rozwiązań prawnych, bez robienia wyjątków w prawie, bez dyskryminowania firm prywatnych i bez potrzeby prywatyzacji szpitali. (abstrakt oryginalny)

Securitization transactions become more popular across the world every year. In Poland this financial technique is still consider a young, unpopular and relatively unknown. The aim of this article is to describe the role, possibilities and opportunities of securitization in process of debt restructurization and economic recovery of hospitals in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S. (2009), Rozwój transakcji sekurytyzacyjnych w Standach Zjednoczonych i w Europie, w: Wspóczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 125, Poznań.
 2. Bąk P. (2007), Charakterystyka podmiotów uczestniczących w procesie sekurytyzacji aktywów - ich funkcje i powiązania, w: Gospodarka surowcami mineralnymi, t. 23, z. 3.
 3. Chmielewski D. (2002), Sekurytyzacja - lekarstwo na szpitalne długi?, "Służba Zdrowia", nr 19-22.
 4. Cichorska J.(2004), Sekurytyzacja depozytów, "Bank", nr 4.
 5. Kalasińska M. (2010), Rozwój sekurytyzacji w Europie i w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Wrocław.
 6. Lizińska J. (2005), Warunki rozwoju sekurytyzacji w Polsce, w: Rynki Kapitałowe, red. W. Bień, SGH, Warszawa.
 7. Sprawozdanie ze stanu mienia Skarbu Państwa, opublikowane 12.12.2013 r., www.msp.gov.pl.
 8. Reksa Ł. (2001), Sekurytyzacja po polsku, "Inżynieria finansowa", "Rynek Terminowy", nr 4.
 9. Styn I. (2000), Sekurytyzacja aktywów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 542, Kraków.
 10. Styn I. (2001a), Co to jest sekurytyzacja aktywów, "Rynek Terminowy", 2001, nr 4.
 11. Styn I. (2001b), Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej, "Rynek Terminowy", nr 4.
 12. Wartalska M. (2011), Sekurytyzacja jako metoda pozyskania środków pieniężnych przez sektor publiczny, w: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wrocław.
 13. Waszkiewicz A., Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Waszkiewicz A. (2004), Papierowe bogactwo sekurytyzacji, w: Rynki i Instytucje Finansowe, "Bank i Kredyt", kwiecień.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu