BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zych Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Title
Determinanty innowacyjności małych przedsiębiorstw subregionu tarnobrzeskiego
Conditions of Innovations of Small and Medium Companies in Tarnobrzeg County
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 375-381, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność
Innovative character, Small business, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wzrost konkurencji i globalizacji rynku zmienił w sposób nieodwracalny zasady jego funkcjonowania i wymógł większe niż dotychczas uwzględnienie innowacji w zarządzaniu organizacją i wywołał konieczność twórczego reagowania na wszelkie zmiany w swoim otoczeniu. Gdy klienci sygnalizują nowe potrzeby, zwiększa się przewaga konkurencji, zachodzą zmiany w którymkolwiek obszarze otoczenia dalszego lub konkurencyjnego, przedsiębiorstwa te modyfikują strategię działania, przebudowują się, dopasowują, przekształcają i dostosowują do nowych sytuacji.(fragment tekstu)

The innovations are the strategic stimula for the economic development. The introduction of innovations is the task for the enterprising units that is, enterpreneurs. Therefore, enterprise and being innovative are the main powers causing the economic development. The force for the long - term development is knocking economics off its balance by business - oriented enterpreneurs. Therefore, it is very important to make the optimal conditions for innovative business. The topic of the article is the attempt to specify factors determining the activity of small companies in Tarnobrzeski county.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, Zarządzanie firmą innowacyjną, Wyd. Difin, Warszawa 2000
  2. E. Stawasz, Innowacje a mała firma. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
  3. M. Martin, Czynniki determinujące dynamizm innowacyjny gospodarki, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 3
  4. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
  5. I. Steinerowska-Streb, Czynniki kształtujące innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w obecnych warunkach rynkowych, w: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, red. S. Lachniewicz, A. Adamik, M. Matejuk, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008
  6. K. Poznańska, Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
  7. B. Barczak, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w procesie innowacyjnym firmy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007
  8. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami. Globalizacja. Konkurencja. Technologia informacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu