BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)
Title
Regionalizm bałtycki w szerszej perspektywie otoczenia międzynarodowego
The Baltic Sea Regionalism and its Broad International Milieu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 37-45, bibliogr. 9 poz,
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Obszary problemowe, Współpraca państw regionu bałtyckiego, Regionalizm, Flota morska, Gospodarka morska, Polityka morska, Żegluga morska
Problem areas, Cooperation of the Baltic Sea region countries, Regionalism, Marine fleet, Maritime economy, Maritime policy, Sea navigation
Note
summ.
Abstract
Animatorzy i organizatorzy jubileuszowego XXV Sejmiku Morskiego trafnie określili jego cele, rozpoczynając obrady od dyskusji "nad koncepcją Europy Bałtyckiej w globalnym otoczeniu". Postrzeganie regionalizmu bałtyckiego i problemów morskich w szerszej międzynarodowej perspektywie może być inspirujące dla rozwoju myśli morskiej i praktyki. Badania nad wciąż aktualną problematyką regionalizmu bałtyckiego i koncepcją Europy Bałtyckiej zostały zapoczątkowane w następstwie procesów transformacji systemowej w Europie, po 1989 roku. Badania przechodziły różne etapy i fazy, uczestniczyła w nich także "społeczność sejmikowa", trwają nadal i są poszerzane o nowe obszary problemowe i wątki(fragment tekstu)

In this article the author discusses the above chosen issues in the light of some published new studies. Some implications for water management, marine resources and marine transport causes also space technology as useful in the fi eld of the European Union both space and maritime policy.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. De Sombre E.R., Flagging Standards. Globalization and Environment, Safety, and Labour Regulations and Sea, Th e MIT Press, Cambridge MA 2006.
  2. European Conference of Ministers of Transport (ECMT), Strengthening Inland Waterway Transport. Pan-European Co-operation for Progress, OECD Publication Service, Paris 2006
  3. Hannesson R., Th e Privatisation of the Oceans, Th e MIT Press, Cambridge MA 2006.
  4. Łukaszuk L., Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska, Difi n, Warszawa 2009.
  5. Markowski M., Th e International Law of EEZ Fisheries: Principle and Implementation, Europa Law Publishing, Groningen 2009
  6. Markus T., European Fisheries Law: From Promotion to Management Europa Law Publishing, Groningen 2009.
  7. Space Technologies and Climate Change. Implications for Water Management, Marine Resources and Marine Transport, OECD Paris 2008.
  8. The Baltic Sea New Developments In National Policies and International Cooperation, red. R. Platzöder, Ph. Verlaan, M. Nijhoff Publishers, Haga 1996.
  9. Webster D.G., Adaptive Governance. Th e Dynamics of Atlantic Fisheries Management, Th e MIT Press, Cambridge MA 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu