BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędrowska Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Markowski Lesław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Taksonomiczna analiza atrakcyjności inwestycyjnej Spółek segmentu technologii IT
Taxonomic Analysis of Investment Attractiveness of IT Sector Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 289-296, rys.,tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Informatyka, Inwestycje, Oczekiwania klientów
Information science, Investment, Customer expectations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na rynku usług informatycznych i telekomunikacyjnych nieustannie zachodzą dynamiczne zmiany. Polski sektor teleinformatyczny, wykorzystując potencjał intelektualny i technologiczny, a także uwzględniając oczekiwania klientów, staje się bardziej innowacyjny. Szybki rozwój sektora teleinformatycznego wspierany jest w znacznej mierze przez inwestorów giełdowych. W kolejnych latach funkcjonowania Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych spółki branż informatycznej i telekomunikacyjnej, dopuszczone do obrotu na giełdzie, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Wzorem doświadczeń giełd europejskich GPW w Warszawie wyodrębniła spółki innowacyjnych technologii, tworząc 28 kwietnia 2000 roku Segment Innowacyjnych Technologii (SiTech), do którego w momencie utworzenia należało jedynie 12 spółek. Wraz z nową segmentacją na GPW w Warszawie, obowiązującą od 2 kwietnia 2007 roku, nastąpiła likwidacja segmentu Si- Tech. Papiery wartościowe wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym zakwalifikowane zostały do trzech segmentów (5 PLUS, 50 PLUS i 250 PLUS), w których jedynym kryterium kwalifikacji stała się wartość kapitalizacji spółki. (fragment tekstu)

The paper deals with the issue concerning the IT sector companies listed at Warsaw Stock Exchange. Polish teleinformation sector is outstanding among other sectors at that Stock Exchange. Teleinformation sector companies, compared to companies from the other segments, are characterized by the highest sensitivity to changes in the stock market. The paper presents classification of the presented companies based on the basic measures of investment attractiveness at the stock market. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wig Press, Warszawa 1998.
  2. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
  3. Markowski L., Wędrowska E., Segment innowacyjnych technologii na tle pozostałych sektorów gospodarki narodowej w kontekście analizy inwestycji kapitałowych, Wiadomości Statystyczne nr 1, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005.
  4. Rocznik Giełdowy 2008. Dane statystyczne za rok 2007, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu