BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Konrad (Uniwersytet Gdański)
Title
Zrównoważony rozwój Europy Bałtyckiej
A Sustainable Development of Baltic Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 57-62, bibliogr. 10 poz,
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rozwój, Flota morska, Gospodarka morska, Transport, Żegluga morska
Sustainable development, Development, Marine fleet, Maritime economy, Transport, Sea navigation
Note
summ.
Abstract
W Europie Bałtyckiej, obejmującej Region Morza Bałtyckiego (RMB), zrównoważony rozwój oznaczający dbałość o ekosystem, jak nigdzie indziej na świecie, nabiera szczególnego znaczenia i wymiaru. Jeżeli zatem zastanowimy się nad teraźniejszością i przyszłością Europy Bałtyckiej, musimy w pierwszej kolejności pomyśleć o stanie ekologicznym Morza Bałtyckiego, stanowiącego podstawę wielorakiej działalności państw nadmorskich i źródło dobrobytu ich społeczeństw. Z tej racji ochrona środowiska morskiego staje się imperatywem dla każdego kraju bałtyckiego z osobna i dla wszystkich państw regionu łącznie, świadczącym o ich społecznej odpowiedzialności(fragment tekstu)

Protection of marine environment is a signifi cant task for coastal countries. Th e idea of environmental protection of sea areas gained special attention of the Baltic Sea countries and nowadays strongly integrates their eff orts in this scope. Environmentally responsible coastal countries can be a factor of sustainable development of whole Baltic Region. Protection of marine environment constitutes main condition of sustainable development(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gospodarka morska - Przegląd Statystyczny 2008, Gdańsk 2008.
  2. HELCOM Activities 2007 overview (Baltic Sea Environment Proceedings, no. 114), Helsinki Commission, Helsinki 2008.
  3. http://www.naszbaltyk.pl/zanp.php.
  4. http://www.vasab.org.pl.
  5. Misztal K., Globalne otoczenie środowiskowe portów morskich, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Gdańsk 2008.
  6. Misztal K., Region Morza Bałtyckiego i jego porty morskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 5, Gdańsk 2008.
  7. Misztal K., Zrównoważony rozwój portów morskich, w: Zrównoważony rozwój transportu, Gdańsk 2009
  8. Th e Baltic Transport Ranking for 2006, "Baltic Transport Journal", 2006, no. 4.
  9. Toczyski W., Region Bałtycki. Rozwój przestrzenny, programy, inwestycje, Gdańsk 1999.
  10. Zielona księga KE. W kierunku przyszłej unijnej polityki morskiej. Europejska wizja mórz i oceanów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela (COM) 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu