BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popczyk Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola technologii informatycznych w powstawaniu i rozwoju młodych przedsiębiorstw globalnych
The Role of IT In the Establishment And Development of Born Globals
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 307-314, rys.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Informatyka, Przedsiębiorstwo
Information science, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wpływ postępu technologicznego na procesy globalizacji ma kilka aspektów. Po pierwsze wysokie tempo zmian technologicznych wywołuje rosnące wydatki na badania i rozwój, a zjawisko skracania się cyklu życia produktów i technologii wymaga wprowadzania produktów i innowacji technologicznych jednocześnie na wielu rynkach narodowych celem niedopuszczenia do imitacji i zagwarantowania zwrotu kosztów poniesionych na badania i rozwój oraz rentowności przedsięwzięcia. (fragment tekstu)

The paper presents the knowledge requirements for young businesses to get internationalized effectively and early in their life cycles. One of the most important instrument of creating the knowledge is the Internet. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J.Johanson, J.E.Vahlne, The internationalization process of the firm.A model of knowledge development and increasing foreign market commitments, "Journal of International Business Studies" 1977, no 8, The mechanism of internationalization, "International Marketing Review" 1990, no 7.
 2. McKinsey&Co, Emerging Exporters.Australian High Value-Added Manufacturing Exporters, Melbourne; McKinsey&Co and Australia Manufacturing Council 1993.
 3. B.M.Oviatt, P.P.McDougall, Toward a theory of international New ventures, "Journal of International Business Studies" 1994, no 25, s.45-64.
 4. E.S.Rasmussen, T.K.Madsen, The Born Global Concept, EIBA Conference 2002.
 5. G.A.Knight, S.T.Cavusgil, The Born Global Firm: A challenge to traditional internationalization theory, "Advances in International Marketing" 1996, no 8, s. 11-26.
 6. R. M. Grant, The Knowledge-Based View of The Firm, in: C.W. Choo, N. Bontis, The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press 2002 s.133-148.
 7. K. Eriksson, J. Johanson, A. Majkgård, D. Sharma, Experiential knowledge and cost in the internationalization process, "Journal of International Business Studies"1997, 28 (2), s. 337-360.
 8. H. J. Sapienza, E. Autio, S. Zahra, Effects of Internationalization on Young Firm. Prospects for Survival and Growth, Academy of Management Best Paper Proceedings 2003.
 9. J. Nahapiet, S. Ghoshal, Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, "The Academy of Management Review" 1998, no 23 (2), s. 242-266.
 10. P. S. Adler, S-W. Kwon, Social Capital: Prospects for a New Concept, "Academy of Management Journal" 2002, no. 27 (1), s. 17-40.
 11. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Capbell, T. Purdie, Globalizacja, strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 293.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu