BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłowski Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wpływ UE na spójność regionu Morza bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji transportowych w Polsce
The EU Influence on the Baltic Sea Region Cohesion Especially with Regard to Transport Investment in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 77-94, rys., bibliogr. 17 poz,
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Region, Flota morska, Inwestycje w transporcie
Region, Marine fleet, Investments in transport
Note
summ.
Abstract
Ważną kwestią w dobie globalizacji są kontakty Europy ze światem, które rozwijają się coraz intensywniej. Bardzo dynamicznie rośnie wymiana towarów z Chinami, przez co wzrastają obroty w portach 29. Chiny mają bardzo wysokie tempo rozwoju gospodarczego i umiejętnie wykorzystują szeroki dostęp do rynków światowych. W tym kontekście basen Morza Bałtyckiego staje się jednym z atrakcyjniejszych regionów docelowych. Według danych z ostatnich lat obroty handlowe z poszczególnymi krajami nadbałtyckimi sukcesywnie rosną, wzajemne kontakty mają coraz większe znaczenie, co może zaowocować w przyszłości korzyściami zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Usytuowanie geograficzne RMB sprzyja odgrywaniu kluczowej roli w kontaktach handlowych Chin z Europą Zachodnią (rysunek 1), należy jednak pamiętać, że gros ładunków przeładowywanych jest w portach europejskich nad Morzem Północnym (Hamburg, Rotterdam).(fragment tekstu)

Th e European Commission adopted a Communication on the EU Strategy for the Baltic Sea Region aiming at coordinating action by Member States, regions, the EU, pan-Baltic organisations, fi nancing institutions and non-governmental bodies to promote a more balanced development of the Region. Th e EU funds are to facilitate important infrastructure investment within the region to make it more accessible and attractive (e.g. better transport links). Poland will be one of the biggest benefi ciaries of this EU cohesion policy in the upcoming several years. Th e paper presents the characteristics of the Baltic Sea Region, the EU cohesion policy basis and its strategy towards this region and fi nally describes examples of the transport investment, mainly in Poland, co-fi nanced by the EU.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burska Z., Chiny a region Morza Bałtyckiego - transport i wymiana handlowa, http:// www.strategia-baltyk.ukie.gov.pl/WWW/baltyk, 2.07.2009.
 2. Czermański E., Żegluga bliskiego zasięgu w rejonie Morza Bałtyckiego, http://www.portalmorski. pl/referaty/2004/23.pdf, 2.07.2009.
 3. EU Strategy for the Baltic Sea Region, http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/ baltic/, 21.09.2009.
 4. Gdula A., Gospodarka morska, gospodarka morska - tradycje i perspektywy, http:// ebn24.com/? pag e=3&id =170&sprach, 26.01.2009.
 5. Geringer de Oedenberg L.J., Rola i skuteczność polityki spójności w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych w najbiedniejszych regionach Unii Europejskiej, www.lgeringer. pl/pliki/art_AE.doc, 26.01.2009.
 6. Grzelakowski A., Strategia rozwoju małych portów polskiego wybrzeża jako instrument ich aktywizacji gospodarczej oraz wspierania rozwoju regionalnego, w: Strategia rozwoju małych portów polskiego wybrzeża, red. A. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005
 7. Grzybowski M., Strategie wzrostu wartości dodanej małych polskich portów morskich poprzez tworzenie klasterów przemysłowo-usługowych, w: Strategia rozwoju małych portów polskiego wybrzeża, red. A. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005.
 8. Grzybowski M., Strategie rozwoju portów i żeglugi na Bałtyku u progu XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 452, Gdańsk 2007.
 9. Jedność, solidarność, różnorodność Europy, jej narodów i jej terytorium. Drugi raport ws. spójności gospodarczej i społecznej, 2006.
 10. Obroty Chin z państwami regionu Morza Bałtyckiego, www.strategiabaltyk.ukie.gov.pl/, 2.08.2009
 11. Komisja Europejska inauguruje strategię stymulowania rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction, 21.09.2009.
 12. Kowalczyk U., Miejsce małych portów w regionalnym i ponadregionalnym systemie transportowym, w: Program UE - "Autostrady Morskie" szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Północnym, red. K. Chwiesiuk, KREOS, Szczecin 2006.
 13. Miasto Szczecin, www.szczecin.pl/Strategia/_pl/05_informacje/html/zagospodarowanie/ htm, 26.01.2009.
 14. Polityka spójności w Polsce na latach 2070-2013 - bilans otwarcia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, http://www.mrr.gov.pl/Polityka spójności/ Materiały do pobrania/, 26.01.2009.
 15. Spójność i konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego. Wkład rządu RP w prace nad strategią UE dla Morza Bałtyckiego, Warszawa 2008.
 16. Strategia gospodarcza rządu RP, Infr astruktura - klucz do rozwoju - aneks nr 3, Warszawa.
 17. Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu