BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szkudlarek Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Sytuacja ekonomiczna spółek z wig-info w kontekście zmiany otoczenia makroekonomicznego
The Economic Situation of Comapnies Quoted in Wig-Info Stock Exchange in the Face of Change of Macroeconomic Situation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 315-322, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Otoczenie przedsiębiorstwa
Enterprise environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest dokonanie oceny sytuacji ekonomicznej spółek z sektora informatycznego z indeksu WIG-INFO w kontekście zmiany uwarunkowań makroekonomicznych, będących skutkiem załamania globalnej koniunktury gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zasadniczy okres badawczy obejmuje lata 2005-2008 (w niektórych przypadkach dostępność danych pozwalała na wydłużenie okresu badawczego do 2009 roku). W pierwszym punkcie artykułu przedstawiono teoretyczne aspekty związane z "efektem zarażenia" i problematyką wahań koniunkturalnych. Następnie dokonano krótkiej analizy sytuacji gospodarczej Polski w kontekście światowego kryzysu gospodarczego. W ostatnim punkcie artykułu dokonano oceny sytuacji ekonomicznej spółek z WIG-INFO. W artykule wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Eurostatu, Ministerstwa Gospodarki (MG), spółek z indeksu WIG-INFO i dane z portalu ekonomicznego. W artykule wykorzystano metody opisowe, porównawcze i miary dynamiki. (fragment tekstu)

As the title suggests the article presents the economic situation of companies quoted in WIG-INFO stock exchange index in the face of change of macroeconomic situation in years 2005-2008. In the first part of the article not only the theoretical aspects of "the contagion effect" are shown but also business cycle problems are analyzed. What is more the macroeconomic measures in Poland are estimated. The results of research made by the author, that present the economic situation of companies quoted on stock exchange in Warsaw in WIG-INFO index, are shown in the last part of the article. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  2. http://www1.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/def initions.html
  3. K. Forbes, R. Rigebon, Contagion in Latin America: Definitions, Measurement and Policy Implication, NBER Working Paper, No. 7885, Cambridge, Mass., September 2000.
  4. Neal L., Weidenmnier M., Crises in Global Economy from Tupils Today: Contagion and Consequences, NBER Working Paper, No. 9147, Cambridge, Mass., September
  5. Raporty spółek giełdowych.
  6. www.bankier.pl
  7. www.mg.gov.pl
  8. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu