BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
System informacyjny rachunku kosztów w małych spółdzielniach mleczarskich
Usefulness of Account of Cost in Small Dairy Cooperatives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 403-410, tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Rachunek kosztów, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółdzielczość mleczarska
Cost accounting, Small business, Cooperative creameries
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie opinii zarządzających małymi spółdzielniami mleczarskimi odnośnie do specyfiki i przydatności informacyjnej stosowanego rachunku kosztów. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu skierowanego do zarządzających małymi spółdzielniami mleczarskimi w Polsce(fragment tekstu)

The paper presents the opinion of small dairy cooperatives managers about cost accounting systems. In these cooperatives, a traditional calculation of costs and results has been used. Cost evidence has been carried out both in generic and calculation systems. Variable costs' accounting has not been used in the cooperatives' management yet. Implementation of the accounting would efficiently improve effectiveness of decision process concerning the products in assortment structure and production optimizing. In the dairy cooperatives it is necessary to implement controlling procedures for a better source of information, what would probably improve their activity's effectiveness.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Chmielewska, Kalkulacja kosztów w spółdzielni mleczarskiej a wykorzystaniem różnych podstaw podziału kosztów pośrednich, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
  2. T. Maszczak, Rachunek kosztów i wyników na potrzeby zarządzania jednostkami spółdzielczymi przetwórstwa mleczarskiego. Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 1139, Wrocław 2006
  3. A. Zych, Wykorzystanie informacji księgowych w controlling, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007, nr 8
  4. A. Kostur, Rachunek kosztów procesów jako etap rozwoju rachunku kosztów, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 51. Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 1999
  5. M. Chmielewska, M. Wasilewski, Conception for introduction of variable cost accounting in dairy cooperatives in Poland, Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos, "Problemos ir Perspektyvos" 2008, nr 1(6)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu