BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Title
Udział portów zachodniopomorskich w koncepcji autostrad morskich
West Pomeranian Sea Ports in Sea Motorways Idea
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 141-155, tab.,rys.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Porty morskie, Autostrady
Seaports, Motorway
Note
summ.
Abstract
Rozwój transportu morskiego stanowi od lat jeden z priorytetów polityki transportowej Unii Europejskiej. Na kontynencie europejskim, co prawda, wciąż intensywnie rozwija się transport drogowy, mimo iż linia brzegowa wynosi prawie 70 tys. km, a 22 spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej to państwa nadmorskie. W regionach nadmorskich wytwarza się około 40% PKB UE. Ponad dwie trzecie długości granic UE są usytuowane na morzu, a akweny morskie objęte jurysdykcją państw członkowskich mają większą powierzchnię niż ich terytoria lądowe. W działaniach podejmowanych przez instytucje unijne w ramach zintegrowanej polityki morskiej chodzi przede wszystkim o rozwój. Przejawem tej polityki powinno być zrównoważone wykorzystanie mórz i oceanów pozwalające na wzrost sektorów morskich i regionów przybrzeżnych.(fragment tekstu)

Author presents conception of creation sea motorways from West Pomeranian sea ports Szczecin and Świnoujście with ports in West and East Baltic sea ports. It is a main condition of activity of West Pomeranian Region in crisis economy environment in point of author view. West Pomeranian Region can play important part in Baltic Sea Region creating maritime connections with the East and West economy areas.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. brak
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu