BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (UWM Olsztyn)
Title
Wykorzystanie internetu w gospodarstwach domowych w 2008 roku
Using the Information Technology in Households in 2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 341-348, rys.,tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Internet, Gospodarstwa domowe
Internet, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaistnienie i utrzymanie się na dzisiejszym rynku, w dobie wysokiej konkurencji i globalizacji, jest zadaniem coraz trudniejszym. Głównym elementem staje się obywatel oraz możliwość komunikacji z nim. Poziom wykształcenia i umiejętności użytkowników nie pozostają bez wpływu na takie obszary jak poziom bezrobocia, zatrudnienie czy też innowacyjność. Rozpowszechnienie technologii informacyjnych wpływa na sposób komunikacji międzyludzkich, szybkość pozyskiwania informacji, jak również sposób wykorzystania ich w celu pozyskania towaru bądź usług. (fragment tekstu)

Problem of using the technology communications it is possible to analyse visions of aspirations, purposes and the value immediately, but also from a point of view of the possibility of the active participation in the development of the information society. However it won't be possible to get to know behaviours of contemporary internauts without analysis of accessibilities to computer tools necessary for functioning of the user in given to the community. Very much it often creates the access to the computer hardware of the need and keeping users. The significance of the access to the Internet in creating cultural patterns, behaviours of users and their decision is so great, that role of it for medium in current reality is indisputable. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Małachowski A. Środowisko wirtualnego klienta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 2005.
  2. Budżety Gospodarstw Domowych w 2008 r.
  3. Diagnoza Społeczna 2007.
  4. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004- -2007.
  5. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3730_PLK_HTML.htm
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu