BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłonowska Izabela (Akademia Morska w Szczecinie), Kotowska Izabela (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Konkurencyjność połączenia promowego Świnoujście-Ystad w aspekcie utworzenia autostrady morskiej
Competitiveness of Świnoujście-Ystad Ferry Connection in the Motorway of the Sea Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 157-163, tab.,rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Infrastruktura drogowa, Konkurencyjność, Autostrady, Flota morska, Polityka transportowa
Road infrastructure, Competitiveness, Motorway, Marine fleet, Transport policy
Note
summ.
Abstract
Polityka transportowa Unii Europejskiej dąży do aktywizacji żeglugi bliskiego zasięgu, która uchodzi za najmniej szkodliwą i najbardziej bezpieczną gałąź transportu. W przeciągu ostatnich kilku lat przewozy samochodami ciężarowymi zdominowały rynek transportowy Europy. Kongestie, wciąż rosnący poziom emisji spalin, wyniszczona infrastruktura drogowa to między innymi problemy, które dotykają państwa zrzeszone we Wspólnocie. Unia Europejska, dążąc do zrównoważenia infrastruktury wszystkich gałęzi transportu oraz połączenia wyspiarskich obszarów z centrum Europy, ustanowiły dziesięć transeuropejskich korytarzy transportowych(fragment tekstu)

One of the priorities of European transport policy is activating the short sea shipping. In this purpose Th e European Commission established the Motorways of the Sea Program. In 2007 Szczecin-Świnoujście Port Authority, the city of Ystad, Ystad Hamn Logistic AB, Unity Line and Polferries placed a project of Świnoujście-Ystad motorway of the sea. Th e article presents the estimate of competitiveness of Świnoujście-Ystad ferry connection, based on cost and quality analysis. It also presents the advantages and disadvantages of Świnoujście-Ystad ferry connection in the motorway of the sea aspect(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwieciński J., Olkowska B., Sprawozdanie z 14 Ministerialnej Konferencji Ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne/regionalne (CEMAT), Lizbona 2006, www.mrr.gov.pl.
  2. Materiały informacyjne Central European Transport Corridor, www.cetc.pl.
  3. Materiały informacyjne ZMPSiŚ.
  4. TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK, TEN-T priority axes and projects, Luksemburg 2005, www.ec.europa.eu.
  5. Szczurek W., Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego. Namiary na morze i handel, www.promare.pl, 03.06.2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu