BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolemba Aleksander (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Czynniki warunkujące przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w opinii studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Critical Determinants of Entrepreneurship of Small and Medium-Sized Enterprises in the Opinion of Economics and Management Faculty Students, University of Nicolas Copernicus
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 421-429
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Przedsiębiorczość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Opinia publiczna
Entrepreneurship, Small business, Public opinion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba identyfikacji cech, przejawów i zachowań przedsiębiorczych, a także wskazanie czynników sprzyjających i ograniczających bycie przedsiębiorczym w opinii tych, którzy posiadają potencjał do działalności na "własny rachunek", a więc studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W opracowaniu przedstawiono wyniki badania ankietowego, które mimo że nie ma charakteru reprezentatywnego, skłania do rozważań.(fragment tekstu)

The importance of small and medium-sized enterprises for the development of the economy is unquestionable. In addition to capital, land and workforce , the spirit of enterprise is seen as a necessary factor of production. Enterprise involves many factors and events. Students, in particular, have potential for growth, because higher education is an important element which contributes to the development of enterprise. With the development of technology throughout society, globalization, new economy (knowledge) mobilizes (especially in small and medium-sized enterprises - as evidenced by their abundance in relation to large enterprises) the positive features of entrepreneurial people and stimulates them.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Bartnicki, Refleksje i teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5
  2. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1989
  3. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Wydanie Naukowe PWN, Warszawa 2005
  4. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
  5. E. Chell, J.M. Haworth, S. Brearley, The entrepreneurial personality: concepts, cases, and categories, Routledge, London 1991
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu