BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Finansowe aspekty sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych (rozwiązania zachodnie a praktyka polska)
Financial Aspects of Succession in Family Business (The Developed Market Economy and Polish Practices)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 413-421
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Sukcesja, Finanse prywatne, Przedsiębiorstwo rodzinne, Finanse przedsiębiorstwa
Succession, Private finance, Family-owned business, Enterprise finance
Note
summ.
Abstract
Sukcesja w rodzinnym przedsiębiorstwie, obok optymalizacji struktury źródeł finansowania, profesjonalizacji zarządzania oraz umiejętności łagodzenia negatywnego wpływu konfliktów na funkcjonowanie firmy, uznawana jest za ważny czynnik jego dalszego rozwoju. Planowanie sukcesji jest złożonym procesem opracowywania i realizacji strategicznego planu przekazania własności i władzy przez aktualnego właściciela (lub właścicieli) firmy rodzinnej wybranemu następcy, który będzie w stanie zapewnić kontynuację i rozwój rodzinnego przedsięwzięcia zgodnie z ustaloną strategią. Chociaż własność i władza są to dwie oddzielne kwestie, należy je rozważać jednocześnie. Z transferem własności i władzy wiążą się nierozerwalnie takie zagadnienia, jak: rozwiązanie kwestii podatkowych (podatek od darowizn, spadku lub przyrostu kapitału), zabezpieczenie finansowo-emerytalne wycofującego się właściciela czy określenie jego roli w nowych okolicznościach. Ponieważ proces selekcji i szkolenia właściwego następcy oraz techniczne, organizacyjne i prawne rozwiązania kwestii podatkowych, zabezpieczeń emerytalnych i własnościowych wymagają czasu, planowanie sukcesji należy rozpocząć z dużym wyprzedzeniem.(fragment tekstu)

The paper explains the notion of succession in family business and its significance for the further business development. It presents organizational, legal and financial solutions and practices applied in the developed market economy. Finally it refers to the Polish reality in this field.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Cohn, Passing The Torch: Succession, Retirement, &Estate Planning in Family-Owned Businesses, McGraw-Hill, Inc., New York 1992.
  2. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
  3. E. Matyszewska, Dla rodziny firma bez podatku, www.gazetaprawna.pl, artykuł z dnia 12.09.2008.
  4. E. Matyszewska, Odziedziczoną firmę można podzielić i nie płacić podatku, www.gazetaprawna.pl, artykuł z 25.11.2009 r.
  5. K. Górczak, Spadkobierca musi zarejestrować odziedziczoną firmę jako nowy, odrębny podmiot gospodarczy, www.gazetaprawna.pl, artykuł z dnia 6.02.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu