BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotowska Izabela (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Nowe koncepcje autostrad morskich w ramach środkowoeuropejskiego korytarza transportowego
New Concepts of Motorway of the Sea in Central European Transport Network
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 165-178, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Autostrady, Flota morska, Korytarz transportowy
Motorway, Marine fleet, Transport coridor
Note
summ.
Abstract
Niekorzystny układ gałęziowy, w którym zdecydowaną przewagę ma transport drogowy, jest problemem, przed którym stoi współczesna Europa. Jednym ze sposobów na zmianę tego układu jest propagowana przez Komisję Europejską koncepcja autostrad morskich, której celem jest przesunięcie ładunków w stronę żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. W artykule przedstawiono rozważania nad istotą autostrad morskich, biorąc pod uwagę obecnie zgłoszone projekty oraz - na podstawie przeprowadzonej analizy polskiego handlu zagranicznego - zaproponowano nowe kierunki autostrad morskich z portów Szczecina i Świnoujścia(fragment tekstu)

Th e road transport leads the main role in Europe. One of solutions to change such advise confi guration is Motorways of the Sea programm (MoS). Th e article presents the conception of MoS and propositions, based on analisys of polish foreign tradem, of new direction of Motorways of the Sea from Szczecin and Świnoujście ports(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baltic Gateway Plus, Case 3.1 Swinoujscie-Klaipeda Motorway of Th e Sea, report, www. balticgateway.se.
  2. COMMISSION DECISION of 23 May 2007, establishing a draft of the multi-annual work programme for grants in the fi eld of trans-European Transport network (TEN-T) for the period 2007-2013
  3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 884/2004/EC z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany wytycznych TEN-T zawartych w decyzji nr 1692/96/EC, art. 12a.
  4. Neubert J., Motorways of the Sea-Ziele, Planung und bisherige Realisierung, "Hansa" 2007, No. 4.
  5. SEC (2007) 1367 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Th e EU's freight transport agenda: Boosting the effi ciency, integration and sustainability of freight transport in Europe Report on the Motorways of the Sea State of play and consultation, COM (2007) 606 fi nal SEC (2007) 1351, Brussels, 18.10.2007
  6. Transport. Wyniki działalności 2006, GUS, Warszawa 2007.
  7. Transport. Wyniki działalności 2007, GUS, Warszawa 2008.
  8. Transport. Wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu