BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkowska Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Możliwości obsługi wybranych grup ładunkowych w porcie morskim Police
The Possibility of Handling Selected Goods in the Police Seaport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 179-189, tab.,rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Porty morskie
Seaports
Note
summ.
Abstract
Port morski w Policach, mimo iż nie należy do grupy polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej , pod względem masy obsługiwanych ładunków plasuje się na piątym miejscu wśród pozostałych polskich portów polskich. Port policki funkcjonował niegdyś jako port zakładowy i obsługiwał przede wszystkim ładunki Zakładów Chemicznych "Police" (ZCh "Police"). W związku z tym w strukturze obsługiwanych towarów także obecnie dominują ładunki klasyfikowane w nomenklaturze GUS jako "inne masowe", w tym głównie fosforyty na wejściu (około 50% całości przeładunków) oraz nawozy na wyjściu (około 30% całości przeładunków). W roku 2004 Zarząd ZCh "Police" powołał spółkę zarządzającą gruntami i infrastrukturą zakładowego portu, co w efekcie zdecydowało o powstaniu odrębnego podmiotu - Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o.(fragment tekstu)

Th e purpose of this article is to analyse the possibility of extending the goods handling service of the Police seaport. Th is analysis was performed based on the results of earlier researches regarding transformation in the structure of goods serviced in polish sea ports, as well as economic branches that are connected with them(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza popytu na przeładunki w porcie Police, materiały wewnętrzne ZMP Police, Szczecin 2007.
  2. Baltic Container Outlook 2009, Actia Forum, Gdynia 2009.
  3. Strategia rozwoju portów morskich do 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Warszawa 2007
  4. Szósta Krajowa Konferencja Morska w Rostoku 2009, Główna Biblioteka Komunikacyjna, www.gbk.net.pl.
  5. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, DzU 2002, nr 110, poz. 967 (tekst jednolity).
  6. Uwarunkowania i kierunki aktywizacji nowego obszaru aktywności gospodarczej Portu Police, opracowanie wykonane przez Vectum Analizy Transportowe na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Police, Szczecin 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu