BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Montwiłł Andrzej (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Wybrane aspekty segmentacji strategicznej sfery eksploatacji polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w kontekście kreowania lądowo-morskich łańcuchów transportowych
Selected Aspects of Strategic Segmentation of Operational Area of Polish Sea Ports with a Primary Role in National Economy in the Context of Land & Sea Transport Chains
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 191-202, tab.,rys., bibliogr. 1 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Porty morskie, Transport, Gospodarka narodowa
Seaports, Transport, National economy
Note
summ.
Abstract
Polskie porty morskie od 1991 roku funkcjonują w otoczeniu podlegającym gwałtownym zmianom. Zmienił się system społeczno-gospodarczy i regulacje prawne ich funkcjonowania, zmieniła się, siłą rzeczy, organizacja polskiego handlu zagranicznego Zaplecze polskich portów praktycznie w całości stało się zapleczem spornym, na którym trwa ostra walka konkurencyjna między polskimi portami a portami południowego Bałtyku i Morza Północnego. W tym kontekście szczególnego znaczenia dla określenia konkurencyjności polskich portów nabiera analiza otoczenia pozwalająca na określenie przystosowania sfery eksploatacji portów do działań konkurencyjnych na rynku, celem realizacji oczekiwań obecnych i potencjalnych klientów(fragment tekstu)

Strategic segmentation of operation areas of polish sea ports shows the level of diff erentiation of their competitiveness for diff erent cargo. On one hand, complex container terminals in the ports of Gdynia oraz Gdansk gaining on signifi cance on Baltic Seas and Ferry Terminal in Swinoujscie playing key role in North-South combined and intermodal transport. It shows how specialised and universal terminals can provide service on the highest technical and technological level in both mass and general cargo segments. Th is group of terminals becomes a key element of see & land transport chains going through our ports. On the other hand, there are all-in-one terminals that are no longer technologically advanced and without necessary funds to go to the higher level. Th ey don't become a part of stable transport chains. Th ey require actions from their authorities - support by cash injection or by being taken over by TSL companies(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Strategor, Zarządzanie fi rmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu