BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska), Kujawińska Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Title
Konflikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych- wyniki badań
Family Micro-Enterprises Conflictse - the Results of Researches
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 403-412, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Przyczyny konfliktów, Mikroprzedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo rodzinne, Konflikty pracownicze, Konflikty w przedsiębiorstwie, Analiza konfliktów, Sytuacje konfliktowe, Teoria konfliktów
Causes of conflicts, Micro-enterprise, Family-owned business, Employees conflicts, Conflicts in organisation, Conflict analysis, Conflict situations, Conflict theory
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa rodzinne, zwłaszcza te najmniejsze mają codzienny kontakt z sytuacjami konfliktogennymi nie tylko w sferze biznesu, ale także w rodzinie. Głównymi przyczynami konfliktów są najczęściej relacje ze strefy współdziałania firmy i rodziny. Autorki opracowania postawiły tezę iż prawidłowa komunikacja w rodzinie wpływa na umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób racjonalny.(fragment tekstu)

The article presents the possibility of using the Q Fleming test - Family business checklist for tests based on Polish family micro-enterprises. The authors adapted this test and evaluated its suitability for the study of conflicts and their impact on the overall condition of family micro-enterprises. In paper there is also described testing tool to verify the hypotheses raised in a sample of 141 family micro-enterprises, presented analysis of collected material and final conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Stoner, E. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
  2. S. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
  3. A. Czerwiński, M. Grzybowski, Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 1996.
  4. S. Mika, Psychologia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.
  5. E. Więcek-Janka, Zmiany i konflikty w organizacji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu