BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluciński Michał (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie współdziałania w funkcjonowaniu współczesnych portów morskich. Przykład największych portów Pomorza Zachodniego
Significance of Cooperation in Functioning of Modern Seaports. Instance of Largest Westpomeranian Seaports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 203-216, tab.,rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Porty morskie, Flota morska
Seaports, Marine fleet
Note
summ.
Abstract
Globalizacja i związana z nią postępująca niestabilność otoczenia przedsiębiorstw przejawiająca się w ciągłej intensyfikacji konkurencji rynkowej prowadzi do uruchomienia działań będących odpowiedzią przedsiębiorstw na nowe wyzwania rozwojowe, jakie stawia przed nimi rynek. Jedną z odpowiedzi jest dążenie przedsiębiorstw do ścisłego współdziałania(fragment tekstu)

Th e following apparently contradictory phenomena are characteristic for modern seaport economy: increase in competition on port market and development of cooperation between partners. Th e article has been devoted to the latter of the aforementioned phenomena. Detailed considerations refer to the largest seaports of West Pomerania(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bronk H., Procesy globalizacyjne przemiany usług transportowych i spedycyjnych, w: System transportowy Polski - koordynacja, globalizacja, legislacja, Szczecin 2001.
 2. Christowa Cz., Czynniki funkcjonowania i rozwoju portu Szczecin-Świnoujście, XII Sejmik Morski Szczecin-Łukęcin 1996, Szczecin 1997.
 3. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Szczecin 2006.
 4. Hilchen F., Porty morskie, Warszawa 1936
 5. Jasiński A., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difi n, Warszawa 2006.
 6. Kotowska I., Pluciński M., Analiza i ocena możliwości utworzenia pociągów intermodalnych z Terminalu Promowego Świnoujscie do Włoch i Turcji w ramach projektu Adriatic-Baltic Landbridge, w: Bałtycki rynek żeglugowy, red. H. Salmanowicz, Szczecin 2008
 7. "Magazyn Portowy" 2007, nr 12.
 8. "Magazyn Portowy" 2007, nr 6.
 9. Narkiewicz P., Ocena relacji panujących w lądowo-morskich łańcuchach transportowych na przykładzie portów w Szczecinie i Świnoujściu, Translog 2005, Szczecin 2005
 10. Pluciński M., Relacje ekonomiczno-społeczne między gminą miasta portowego a portem morskim na przykładzie Szczecina i Świnoujścia, w: Porty morskie 2005, Szczecin 2005.
 11. Salmonowicz H., Drożdż W., Pluciński M., Projekt POLCORRIDOR LOGCHAIN - nowa inicjatywa wzmacniająca funkcje tranzytową zespołu portowego Szczecin-Świnoujście, Translog 2003, Szczecin 2003
 12. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
 13. Superat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcia koncepcje, Wrocław 1998.
 14. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Gdańsk 2000.
 15. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w portach morskich. Globalizacja, integracja, prognozowanie, planowanie, strategie, Gdańsk 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu