BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanyi-Popiołek Ilona (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Polskie porty w koncepcji autostrad morskich
Polish Ports in Motorways of the Seas Concept
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 217-224, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Porty morskie, Autostrady
Seaports, Motorway
Note
summ.
Abstract
Celem polityki zrównoważonego rozwoju transportu Unii Europejskiej jest doprowadzenie do tego, aby system transportowy zaspokajał potrzeby społeczeństwa w sferze ekonomicznej, społecznej i środowiskowej. Mobilność stanowi podstawowy czynnik dobrobytu Europy, a efektywne systemy transportowe mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i środowisko, jednocześnie powoduje ona negatywne skutki związane ze zużyciem energii i pogarszającym się stanem środowiska naturalnego. Szybki rozwój transportu drogowego oraz związane z nim zatory, wypadki i zanieczyszczenie to największe problemy gospodarcze i ekologiczne, które ma rozwiązać polityka transportowa. W tym celu oprócz działań takich jak rozwój połączeń kolejowych i morskich dla transportu towarowego na dalsze odległości, niezbędne jest zastosowanie między innymi działań dotyczących logistyki transportu towarowego, inteligentnych systemów transportowych, rozwoju szlaków żeglugi śródlądowej oraz autostrad morskich i żeglugi bliskiego zasięgu, kładąc nacisk na ich połączenia z lądem(fragment tekstu)

Motorways of the Sea concept is connected with transport policy and the strategy of sustainable development of transport in European Union. Th e development of short sea shipping and Trans-European Transport Network are very important in this strategy. Motorways of the Sea are one of the main parts both of short sea shipping and TEN-T. Motorways of the Sea projects must be proposed by at least two Member States, concern the smallest possible number of ports and alleviate road traffi c congestion on the main axes. Such motorway consists of shipping services of high frequency and short transit time. Port should be equipped with effi cient infrastructure and logistics system.Th ey should have suffi cient connections with hinterland providing proper access to the terminals. Ports should off er high quality services to the customers, especially in connection with time and variety of service. Th ey must be equipped with suitable infrastructure and port facilities for effi cient handling of ships, land vehicles and cargo units. Th e administrative and customs procedures must be facilitated to cut down the ships operation. Th e other requirements for MoS are the telematics connections between the ports, advanced IT systems, electronic logistics managements systems, electronic reporting system and ship`s communication system. Polish ports fulfi l requirements of MoS`es. Th ey have effi cient infrastructure and high quality of services. Th e main obstacle is access from the hinterland. But the new investments in roads and railways will improve the connections(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Authorised Regular Shipping Service, Commission Staff Workng Paper, Simplifi ed Customs Procdures in Short Sea Shipping, Brussels, 17.3.2004, SEC (2004) 333.
  2. Communication from the Commission, "Programme for the Promotion of Short Sea Shipping", COM (2003) 155 fi nal, Brussels, 07.04.2003.
  3. Guide to Customs Procedures for Short Sea Shipping, Commission Staff Workng Paper, Revised Working Verson 3, Updated on 14 January 2004, Brussels, 29.5.2002, SEC (2002) 632
  4. High Level Group, On the Trans-European Transport Network, report, 27.6.2003.
  5. Motorways of the Sea, art.12a of the TEN-T Guidelines, A Vademecum issued in conjunstion with the call of proposals TEN-T 2005, Brussels, 28 February 2005.
  6. Śródokresowy przegląd programu promocji żeglugi bliskiego zasięgu, COM (2006)380, 13.07.2006.
  7. Zielona księga TEN-T: Przegląd polityki, w kierunku lepiej zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspólnej polityki transportowej, (COM 2009), Bruksela, 4.02.2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu