BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Title
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce- zmiany, tendencje, prognoza
Development of Small and Medium Enterprises in the Polish Economy- Changes, Trends, Outlook
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 423-443, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości, Rozwój przedsiębiorstwa
Small business, Entrepreneurship development, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
MŚP w niewielkim stopniu rozwinęły działalność gospodarczą w latach 2000-2007. Udział MŚP w tworzeniu PKB obniżył się o 1,1%, w liczbie pracujących wzrósł o 2,5%, w eksporcie i inwestycjach spadł o 2,5%, zaś liczba aktywnie działających MŚP wzrosła o 11003 podmiotów. Przechodząc do prognozy rozwoju MŚP od 2008 r. - jak przy wyżej przeprowadzonej analizie - należy uwzględnić kryzys gospodarczy, który ma miejsce właśnie od 2008 r. i najprawdopodobniej spowoduje zahamowanie wzrostu widoczne w latach 2006-2007. Prognozując wzrost w latach 2008-2010 spadnie liczba MŚP, udział MŚP w tworzeniu PKB pozostanie na zbliżonym poziomie, zmniejszą się wydatki inwestycyjne MŚP, wzrośnie ich udział w liczbie zatrudnionych. Z kolei w latach następnych, wraz z poprawą koniunktury, liczba oraz wielkość inwestycji MŚP powinny wzrosnąć, zaś udział w tworzeniu PKB i w liczbie zatrudnionych pozostać na podobnym poziomie.(fragment tekstu)

SME business developed slightly in the years 2000-2007. The participation of SMEs to GDP fell by 1.1%, in the number of employees rose by 2.5%, in export and in the investments fell by 2.5%, while the number of active SMEs increased by 11003. Re-development of SMEs is visible in the years 2006-2007, but currently it is difficult to assess its durability. The economic crisis which has occurred since 2008 will probably slow it down.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu