BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woś Krzysztof (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Możliwości zwiększenia gospodarczego wykorzystania rzeki Odry na przykładzie granicznego i dolnego odcinka
Möglichkeiten zur Steigerung Einer Wirtschaftlichen Nutzung der Oder (Am Beispiel der Grenzstrecke der Oder und der Unteren Oder
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 225-239, tab., tys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Gospodarka morska, Transport
Maritime economy, Transport
Note
Zsfg.
Abstract
Jedną z podstawowych funkcji Odrzańskiego Systemu Wodnego jest funkcja transportowa. Odra, podobnie jak i inne duże rzeki, od zawsze stanowiła drogę komunikacyjną, przy której powstawały miasta, zakłady produkcyjne, domy składowe i celne, a sama rzeka była spławną i żeglowną drogą o najniższych kosztach przemieszczania. Wraz z rozwojem cywilizacji Odra, jako naturalna droga wodna, została wzmocniona innymi rozwiązaniami transportowo-komunikacyjnymi, to jest drogami kołowymi i liniami kolejowymi. Ukształtowany w ten sposób wielogałęziowy Odrzański Korytarz Transportowy służy do przewozu ładunków i pasażerów w relacjach krajowych i międzynarodowych.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  2. Milkowski M., Odra i żegluga retrospektywnie w XX wieku (maszynopis powielony), Wrocław 2003.
  3. Statystyki Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.
  4. Transport - wyniki działalności w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
  5. Transport - wyniki działalności w 2007 r., GUS, Warszawa 2008
  6. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program dla Odry - 2006, DzU 2001, nr 98, poz. 1067.
  7. Woś K., Kierunki aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej w rejonie ujścia Odry w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Ofi cyna Wydawnicza "Sadyba", Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu