BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szabo Peter (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia), Szabová Edita (Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia)
Title
Experience with Project Development in Teaching Statistics for Mass Media Studies
Nauczanie statystyki na studiach z zakresu komunikowania masowego poprzez projekty
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 205, s. 133-144, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Marketing communication - selected issues
Keyword
Nauczanie, Program nauczania, Metodologia statystyki, Metody statystyczne, Komunikowanie marketingowe, Reklama
Teaching, Curriculum, Statistics methodology, Statistical methods, Marketing communication, Advertising
Note
summ.
Abstract
Artykuł porusza zagadnienia związane z uczeniem poprzez projekty przedmiotu "Statystyka dla studentów przedmiotów niematematycznych". Przedmiot ten ujęty jest w programie studiów "Komunikacja marketingowa i reklama" (na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja). Studenci przeprowadzili wstępne projekty korzystając z metod statystycznych do oceny osiągniętych wyników. Efektem końcowym powinien być artykuł składający się z wysokiej jakości części wizualno- słownej oraz analizy statystycznej wybranego zagadnienia.(abstrakt oryginalny)

The contribution deals with project teaching of the subject Statistics for Non- -Mathematical Students 1 which is part of the study plan of the Marketing Communication and Advertising Programme (Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia) in the first year of Bachelor's studies. Students carried out their initial research, using statistical methods for evaluation of their results. The resulting project should have the form of any article consisting of high-quality verbal and visual part and statistical processing of selected issue.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bradstreet T.E. (1996), Teaching introductory statistics courses so that nonstatisticians experience statistical reasoning, "The American Statistician", No. 50.
 2. Hogg R.V. (1991), Statistical education improvements are badly needed, "The American Statistician", No. 45.
 3. Mistrík J. (1997), Stylistics, SPN, Bratislava.
 4. Németh G. (2011), Objectivized evaluation of student's work within project teaching [in:] Project teaching in chemistry and associated fields, Faculty of Education, Charles University, Prague.
 5. Orbánová D. & Velichová Ľ. (2013), Project teaching in professional economic subjects, "Grant Journal", No. 1.
 6. Petrašková E. (2002), Results of the Research Focusing on Project Teaching, "Pedagogical Outlooks", No. 4.
 7. Petrašková E. (2007), Project teaching, Methodical and Pedagogical Centre in Prešov, Prešov.
 8. Snee R.D. (1993), What's missing in statistical education? "The American Statistician", No. 47.
 9. Tvrdoň E. (1999), Text and style of advertising in periodicals, EPOS, Bratislava.
 10. Zelina M. (2000), Alternative school systems, Iris, Bratislava.
 11. [www 1] http://www.amstat.org/publications/jse/v4n2/coakley.html (retrieved: 10.02.2014).
 12. [www 2] http://www.amstat.org/publications/jse/v2n2/fillebrown.html (retrieved: 10.03.2014).
 13. [www 3] http://www.amstat.org/publications/jse/v6n3/smith.html (retrieved: 25.03.2014).
 14. [www 4] http://www.infovek.sk/predmety/biologia/clanky/projektove_vyucovanie.pdf (retrieved: 24.04.2014).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu