BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarębski Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcje opodatkowania dochodów MŚP we współczesnej polityce podatkowej Unii Europejskiej
Concepts of Reducing Tax Adjustmentcosts and Programs of Tax Revenue Forsme in Contemporary EU Tax Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 445-453, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Opodatkowanie dochodów, Polityka podatkowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Taxation of income, Tax policy, Small business
Note
summ.
Abstract
Znaczący wpływ rozwiązań podatkowych na funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej staje się coraz bardziej widoczny. Skutkuje to zwiększaniem nacisku organów unijnych, na realizowanie programów służących redukowaniu najważniejszych podatkowych barier, związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i rozwojem MŚP. Programy te, których opis i analiza stanowią przedmiot niniejszego artykułu, stanowią ważny element współczesnej europejskiej polityki podatkowej UE. Jednym z podstawowych składników unijnej polityki podatkowej wobec MŚP jest program zmniejszenia podatkowych kosztów przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw. Komplementarny charakter wobec tego programu posiadają koncepcje związane z opodatkowaniem dochodów podmiotów gospodarczych: program opodatkowania zysku przedsiębiorstwa według zasad państwa macierzystego (Home State Taxation for SME, HST) oraz koncepcja wspólnej, skonsolidowanej podstawy podatkowej (Common Consolidated Tax Base, CCTB).(fragment tekstu)

Article presents those aspects of the new tax policy of the European Union, which relate to activity of the small and medium-sized enterprises. These programs are aimed at reducing the tax adjustment costs for SMEs, and the new arrangements for taxing the income of small businesses. Basic assumptions of selected programs are analyzed at the background of the guiding principles of modern tax policy of the EU.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Zarębski, Koncepcja opodatkowania według zasad państwa macierzystego a program obniżania podatkowych kosztów przystosowawczych MŚP w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe US, "Mikrofirma 2009", s. 427.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu