BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichocki Piotr (Grupa Polskiej Żeglugi Morskiej)
Title
Gestia transportowa w dostawach LNG z punktu widzenia armatora morskiego
The Road to Sustainable Fisheries in the Baltic Sea the Case of Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 253-262
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Przedsiębiorstwo armatorskie, Transport, Gaz ziemny
Ship-owner company, Transport, Natural gas
Note
summ.
Abstract
Przewozy skroplonego gazu ziemnego (LNG) drogą morską to rynek specjalistyczny, zamknięty, charakteryzujący się kilkoma bardzo ważnymi cechami. Jest to rynek typu "projekt", dla którego nie ma otwartego, konkurencyjnego rynku usług przewozowych. Jest on bezpośrednio i całkowicie kontrolowany przez gestorów ładunku. Na obecnym etapie rozwoju praktycznie brakuje operatorów ładunków LNG. Jest to również rynek umów długookresowych - standardowa umowa jest podpisywana na 15-20 lat. Z punktu widzenia liczby dostępnych opcji przewozowych (ograniczona liczba terminali za- i wyładunkowych) jest to rynek zamknięty. Oprócz tego bardzo kapitałochłonny - bariera kapitału, i o wysokiej specjalizacji - bariera wiedzy.(fragment tekstu)

Th e Baltic Sea has great economic and social signifi cance for the countries of the Baltic Sea Region, hence the need for eff ective and environmentally friendly management of its resources. One of the traditional and most essential functions of that reservoir is fi sheries. Th is article describes the nature of sustainable fi sheries, and the process of creating conditions for their achievement in the Baltic Sea. Particular attention is paid here to the Polish fi sheries in the Baltic Sea and the changes that took place in them in the fi rst years of Poland's membership in the European Union.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu