BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gucma Stanisław (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu. Ocena dotychczasowych działań
Construction of LNG Terminal In Świnoujście - Assessment of Ongoing Efforts.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 263-272, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Systemy nawigacyjne, Gaz ziemny
Navigation systems, Natural gas
Note
summ.
Abstract
Uruchomienie morskiego terminalu LNG wiąże się z realizacją wielu zadań inwestycyjnych, wyposażeniowych, szkoleniowych i legislacyjnych. Każde zadanie jest oddzielnym problemem, często wymagającym przeprowadzenia specjalistycznych badań. Jednocześnie zadania te muszą być ze sobą ściśle zsynchronizowane. Można rozróżnić cztery rodzaje zadań niezbędnych przy budowie i uruchomieniu terminali LNG. Są to: - zadania inwestycyjne związane z budową portu, stanowiska przeładunkowego, lądowej części terminalu oraz sieci przesyłowej, - zadania związane z wyposażeniem portu w odpowiednie holowniki, statki i systemy pożarnicze oraz systemy nawigacyjne, - zadania szkoleniowe załogi w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji terminalu LNG, - zadania legislacyjne związane z opracowaniem przepisów i procedur eksploatacyjnych oraz awaryjnych, jak również przeprowadzenia atestacji terminalu LNG(fragment tekstu)

In article following tasks were defi ned: - building port part of terminal LNG in Świnoujście, - equipment of port, - training of crew, - legislative work related to operating status of LNG terminal. Analysis of research, project and development has been conducted. Th is analysis allowed to asses reality of fi nishing LNG terminal in Świnoujście. Deadline for fi nishing has been assessed for 2014 year(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gucma S., Method of the Optimization of Port Parameters and its Application for Determining the Dimension of the Outer Harbour in Świnoujście and its LNG Terminal, XII International Scientifi c and Technical Conference on Marine Traffi c Engineering, Maritime University of Szczecin 2007.
  2. Gucma S. i in., Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego, Akademia Morska w Szczecinie 2008.
  3. Gucma S., Wybór optymalnej lokalizacji terminalu LNG na wybrzeżu polskim, "Inżynieria Morska i Geotechnika" 2008, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu