BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaup Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wielozadaniowe statki rybackie sposobem podwyższenia konkurencyjności polskiego sektora rybołówstwa
Multipurpose Fishing Vessels as a Way of Upgrade of Competency Polish Fishing Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 287-295, tab., rys., fot., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Gospodarstwa rybackie, Konkurencyjność, Sektor prywatny
Fishing homestead, Competitiveness, Private sector
Note
summ.
Abstract
W drugiej połowie 2004 roku rozpoczęto proces restrukturyzacji i modernizacji polskiego sektora rybackiego przy wykorzystaniu środków unijnych. Był on przeprowadzany w ramach sektorowego programu operacyjnego (SPO) Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. Od roku 2007 proces ten jest nadal realizowany jako Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013. Dostosowanie nakładu połowowego do stanu dostępnych zasobów morza czy modernizacja i odnowa floty rybackiej to główne obszary restrukturyzacji w rybołówstwie. Dotychczasowa restrukturyzacja floty nie została przeprowadzona w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie jednostek rybackich oraz dostosowanie nakładu połowowego do przyznawanych kwot połowowych. Flota rybacka powinna mieć odpowiedni poziom techniczny, który bezpośrednio wpłynie na jej rentowność i s prosta wymaganiom, jakie są przed nią stawiane.(fragment tekstu)

Th is article describe situation of present fi shing market in Poland. It's presented fl eet structure and main problems and modifi cation proposals as well. It's considered expand of fi sh vessel functions for fi shing sport, tourist activities and as a research vessels. Th ose solutions will open new perspectives of fl eet and will extend of fl eet utilization for upcoming expectations. Considered SWOT analysis shown necessity of provide such vessels and in consequence keep in competency of polish fi shing market.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Klimczak R., Dostosowanie polskiego rybołówstwa i rynku rybnego do wymogów Unii Europejskiej, XXIII Sejmik Morski "Myśl morska w XXI wieku", Kołobrzeg 2007.
  2. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Rybołówstwo w Polsce - zmiany po 2004 r., "Rolniczy Magazyn Elektroniczny" 2008, nr 27.
  3. Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - projekt, Warszawa 2008.
  4. Raport roczny o polskiej fl ocie rybackiej w 2007 roku, Departament Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, http://ec.europa.eu/fi - sheries/fleet/software/FleetManagement/FM_Reporting/AnnualReportDocs/ 2007_POL_MSAR_PL.pdf.
  5. Radtke K., Dąbrowski H., Połowy sportowo-rekreacyjne dorszy, "Wiadomości Rybackie. Pismo Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni" nr 7-8 (158).
  6. Sieński J., Głodowe limity połowowe, www.portalmorski.pl.
  7. Ślązak R., Bytowski J., Naglące problemy gospodarki morskiej, "Realia i co dalej" 2003, nr 4 (13).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu