BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Urszula (Instytut Morski w Gdańsku)
Title
Strategie rozwoju małych portów i przystani morskich w świetle polityki transportowej UE i strategii dla Morza Bałtyckiego
Development Strategies of Small Ports and Harbours in the Aspects of UE Transport Policy and The Baltic Sea Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 49, s. 305-321, tab.,rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Europa Bałtycka Przeszłość, Teraźniejszość,Nowe Wyzwania XXV Sejmik Morski
Keyword
Strategia rozwoju, Porty morskie, Polityka transportowa, Flota morska, Potencjał rozwojowy
Development strategy, Seaports, Transport policy, Marine fleet, Development potential
Note
summ.
Abstract
Małe porty są ważnymi elementami lokalnego potencjału rozwojowego i jako takie są przedmiotem polityki lokalnej kształtowanej na szczeblu gminy. Jednocześnie są one także składnikami potencjału rozwojowego kraju, a tym samym stają się elementami polityki morskiej kraju i regionu. Małe porty o funkcjach handlowo-rybackich mogą z powodzeniem uzupełniać niektóre funkcje większych portów, a ponadto rozwijać działalność, która nie mieści się w specyfice funkcjonowania dużych kompleksów gospodarczych (rysunek 2). Mniejszym portom podlegającym samorządom lokalnym często łatwiej jest dostosować się do bieżących zmian w gospodarce(fragment tekstu)

Small ports and harbours at Polish coast play important role as driving force of local development potential. As such they are core elements of coastal zones policies and part of the regional and national maritime policy and industry. Development of small seaports is benefi cial both for the image and functioning of coastal towns and cities. Local authorities play vital role in spatial planning of coastal zones. Currently the infrastructure in ports is underdeveloped due to lack of investments in the past. EU memebership provides an exceptional opportunities for unprecedented expansion of local ports activities in coastal regions due to new fi nancing sources. Th e sources of new investments in ports and harbours are mainly based on EU funds with modest support of local governments (5%). Th ese sources are vital for the realization of the ports development strategies. Development of small ports and harbours economic potential strenghtens Polish position in the BalticSea region(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brodzicki T., Nie odwracajmy się od morza, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2009, nr 2.
  2. Grzelakowski A.S., Wizje i strategie rozwoju polskich portów morskich, "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2009, nr 2.
  3. Koncepcja finansowania małych portów i przystani morskich jako portów samorządowych, praca wykonana w Zakładzie Ekonomiki i Prawa na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury nr 6005, Instytut Morski, Gdańsk 2003
  4. Małe porty morskie w strategiach rozwoju gmin nadmorskich, red. B. Szwankowska, Instytut Morski, Gdańsk 2001.
  5. Porty lokalne w samorządowej polityce transportowej, red. B. Szwankowskiej, Instytut Morski, Gdańsk 2002.
  6. Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 6/52/07/III z dnia 30.01.2007 r.
  7. Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, red. A.S. Grzelakowski i K. Krośnicka, Wyd. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2005.
  8. Strategia rozwoju portu morskiego Darłowo, Darłowo 2007.
  9. Strategia rozwoju województwa pomorskiego, załącznik do Uchwały nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu