BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Title
Teoria i praktyczne aspekty wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu niewypłacalności (upadłości) przedsiębiorstw
Theory and Practical Aspects of Discriminatory Insolvency (Bankruptcy) Models Estimations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 3467-476, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Niewypłacalność przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Company insolvency, Enterprise bankruptcy, Enterprises bankruptcy forecasting
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie algorytmu estymacji funkcji dyskryminacyjnej, tworzonej na potrzeby dychotomicznej klasyfikacji poddawanych analizie podmiotów gospodarczych, do jednej z dwóch klas jednostek: przedsiębiorstw wypłacalnych (w horyzoncie 1 roku), a także zagrożonych niewypłacalnością (upadłością). Analiza literatury przedmiotu stanowi wstępny etap do badań empirycznych na grupie przedsiębiorstw, które zostały postawione w stan upadłości w Polsce w latach 2007-2009. W dalszej części artykułu omówione zostały ponadto syntetyczne wyniki badań autorskich nad charakterystyką zmiennych egzogenicznych funkcji dyskryminacyjnych stosowanych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Jest to źródło wiedzy na temat proponowanych przez twórców modeli najlepszych predyktorów upadłości. (fragment tekstu)

The main aim of the article is to present a theory and some practical aspects of using discriminant analysis to determine which variables discriminate between two or more naturally occurring groups. The research proves that described models are one of procedure of company credit risk forecasting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Jajuga, Metody statystyczne w finansach, Materiały StatSoft Polska, Kraków 2003.
  2. A. Hołda, B. Micherda, Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Wyd. KIBR, Warszawa 2007.
  3. T. Panek, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
  4. A. Feruś, Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt", lipiec 2006, s. 48.
  5. P. Antonowicz, Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007.
  6. P. Antonowicz, Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r., Wyd. Assembly, Nowy Sącz 2009.
  7. Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, (red.) E. Mączyńska, Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2009, s. 433-445.
  8. P. Antonowicz: Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, "Contemporary Issues in Economy", red. A.P. Balcerzak, J. Boehlke, E. Rogalska, Wyd. Naukowe PTE w Toruniu, Toruń 2009, s. 37.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu