BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczka Teresa (Politechnika Poznańska)
Title
Credit rating a dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu bankowego wybrane problemy
Credit Rating and SMEs' Access to Bank Credit. Choosen Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 51, s. 451-460, rys.,tabl.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw Mikrofirma 2010
Keyword
Kredyt, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy
Credit, Small business, Bank credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest uzależnione w znacznym stopniu od określonych zasobów kapitałowych. Sprawna koordynacja zapotrzebowania kapitałowego i zasobów kapitałowych jest warunkiem zachowania płynności finansowej, równowagi finansowej i w konsekwencji wyznacza pozycję przedsiębiorstwa na rynku oraz granice jego ekspansji gospodarczej. MSP charakteryzują się niedostatkiem kapitału, co powoduje konieczność równoważenia go tak na rynku bankowym jak i pozabankowym. Kredyt bankowy jest istotnym źródła finansowania obcego małych i średnich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The New Basel Capital Accord introducing new rating procedures has created for SMEs new conditions of bank credit access. In the paper some of the results of Basel i and Basel II are presented(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Szczecin 2001
  2. H.G. Moore, Application of Business Cycle Research, Report on Selected Bureau Projects, Part 2, National Bureau Of Economic Research. 1963, No. 43, May
  3. E.I. Altman, G. Sabato, Effects of the New Basel Capital Accord on Bank Capital Requirements for SMEs, "Journal of Financial Services Research", 2005, Vol. 28
  4. T. Łuczka, Filozofia ratingu a wielkość przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Szczecin 2009
  5. I. Drumond, J. Jorge, Basel II Capital Requirements, Firms' Heterogenity and the Business Cycle, Cempre and Faculdade de Economie, Unv. De Porto, May 2008
  6. M. Falcone, B. Silipo, F. Trivieri, Basel II and Banking Behavior in Local Markets, papers.ssrn.com, January 20, 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu