BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Madyda Aneta (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych
Risk Management in the Building Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 495-502, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo budowlane
Risk management, Construction company
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie ryzykiem może ułatwić przedsiębiorstwu budowlanemu podjęcie odpowiedniej decyzji o ubieganie się o realizację danego przedsięwzięcia budowlanego. Wszelkie decyzje nie mogą być oparte tylko na wierze we własne możliwości lub "intuicję", ale powinny być poprzedzone wnikliwą analizą sytuacji z ryzykiem włącznie. Najczęściej problem ryzyka jest skomplikowany i wymaga starannego, przemyślanego podejścia.(fragment tekstu)

This paper presents the concept of the risk management process in the construction projects. The article describes the situation of the building enterprise on risk conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Herman, Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, J.K. Hajduk, Difin, Warszawa 2001, s. 13.
  2. E. Urbańczyk, A. Szczęsna-Urbaniak, Identyfikacja ryzyka jako podstawa funkcjonowania przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Teoria i praktyka, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004, s. 974.
  3. B. Kaczmarek, I. Skadłubowicz, Ryzyko w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, w: "Ryzyko" Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2005, s. 55-56.
  4. A. Madyda, Dziennik ryzyka - zarys komputerowego wspomagania procesu zarządzania ryzykiem przedsięwzięć budowlanych, w: Zarządzanie organizacjami - finanse, produkcja, informacja, red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009, s. 242.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu