BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sus Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ryzyko biznesowe w mikro i małych przedsiębiorstwach - wyniki badań
Business Risk Management in Micro and Small Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 503-510, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Ryzyko w biznesie, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business risk, Micro-enterprise, Small business
Note
summ.
Abstract
W latach 2007/2008 zespół pod kierownictwem profesora Rafała Krupskiego przeprowadził badania empiryczne, finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Projekt pt. "Współczesne narzędzia zarządzania" miał na celu weryfikację stosowanych w praktyce wybranych narzędzi strategicznych i operacyjnych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań jednego z badanych obszarów, a mianowicie wykorzystania narzędzi ryzyka biznesowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

In 2007/2008 group managed by Professor Rafał Krupski made empirical research sponsored by Government. The main purpose of project was verification in practice of chosen strategic and operative instruments. Project was entitled "Modern management's tools". Article presents few of researched area related to micro and small enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. brak
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu