BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczelina Konrad (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ocena ryzyka zawodowego z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa
Risk Assessment from the Perspective of Small Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 511-519, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko w biznesie, Ryzyko
Small business, Business risk, Risk
Note
summ.
Abstract
Oceniając ryzyko zawodowe, sporządzający ocenę w małej firmie, w której zatrudnione jest najwyżej kilka osób powinien dobrać do tego zadania najprostsze metody. Wydaje się dzisiaj, że należą do nich metoda list kontrolnych i metoda matryc trójstopniowych i pięciostopniowych. Inne metody wydają się już bardziej skomplikowane, chodź często można spotkać opinie, iż metody np. Risc Score jest równie dobra. Takie metody jak wstępna analiza (PHA), metoda "CO - GDY", analiza rodzajów uszkodzeń i ich skutków (FMEA), symulacja defektów w systemach sterowania, metoda systematycznej analizy ryzyka (MOSAR), metoda analizy drzewa błędów (FTA) i metoda DELPHI są metodami skomplikowanymi i trudnymi do przeprowadzenia przez osoby nieposiadające fachowej wiedzy.(fragment tekstu)

In article shows basically two methods for risk assessment, proposed as ways of risk assessment in small enterprises. Assessment methods should be simple, easy to make and results should be provided to workers because they are the main recipients of risk assessment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K. Goldman, W. Kawalec, BHP, Poradnik dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami, SANBONUS, Sandomierz 2007.
  2. BHP, Organizacja pracy, aktualizowany poradnik dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, Organizacja bezpiecznej pracy, Opinie. Red. M. Abramowski C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 227.
  3. K. Główczyńska-Woelke, Ocena ryzyka zawodowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2009.
  4. T. Wyka, Generalny obowiązek pracodawcy ochrony życia i zdrowia pracowników, PiZS 2002, nr 4, s.21.
  5. L. Pietrzak, Ocena ryzyka zawodowego, Biblioteczka Pracownicza, Poradnik 139, Warszawa 2002.
  6. A. Słomka, Ryzyko zawodowe w budownictwie, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2005.
  7. Z. Pawłowska, Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego, w: Ryzyko zawodowe, metodyczne podstawy oceny, Praca zbiorowa pod redakcją dr. Inż. Wiktora M. Zawieski, CIOP - PIB, Warszawa 2007, s. 26.
  8. J. Ejdys, A. Lulewicz, Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem, Białystok 2005.
  9. D. Smoliński, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, Stan prawny listopad 2001.
  10. Z. Pawłowska, L. Pietrzak, Ocena ryzyka zawodowego, CIOP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu