BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie wiedzą nowym kierunkiem w naukach o zarządzaniu i w praktyce
Knowledge Management as a New Trend in the Study of Management and in Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 401-408, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Zarządzanie, Wiedza
Management, Knowledge
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niespełna 20 lat temu w naukach o zarządzaniu pojawiła się kompleksowa koncepcja zarządzania wiedzą (Knowledge Management).1 Trochę wcześniej jako metoda zarządzania, wykorzystana została w praktyce, zwłaszcza w firmach konsultingowych, które stosując ją u siebie, przyczyniły się do przenoszenia takich rozwiązań do innych organizacji. Obecnie zarządzanie wiedzą stało się nowoczesną koncepcją zarządzania, umożliwiającą organizacji uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów niematerialnych oraz tworzenie i wykorzystywanie kluczowych kompetencji. (fragment tekstu)

The study presents the role and significance of knowledge management in terms of theory as well as practice. The author tries to synthesise information related to the concepts of knowledge, knowledge managing process and its essence, tasks and functions. The article also points out the benefits of introducing knowledge management in organization. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brooking A., Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999, s. 4-5, oraz [w:] D.J. Skyrme, Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butter-worth Heinermann, Oxford, 1999.
 2. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieedbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
 3. Davenport Th.H. Prusak L., Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston, 1998.
 4. Davenport Th.H., Thomas R.I., Desouza K.C., Reusing Intellectual Assets, "Industrial Management", 1 maja 2003.
 5. Glinkowska B., Czynnik osobowy najcenniejszym zasobem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, E. Urbańczyk (red.), tom II, Szczecin 2004.
 6. McDermott R., Why Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge Management, "California Review", nr 4.
 7. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, GWSH im. W. Korfantego, Katowice 2003.
 8. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE, Kraków 2006.
 9. Murray P., Myers A., The Facto abort Knowledge. Information strategy - special report, listopad 1997.
 10. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Stosik A., Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w małych firmach, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, pod red. K. Perechudy, PWN, Warszawa 2005.
 12. Strojny M., Zarządzanie wiedzą: wstęp do dyskusji, materiały na konferencję: "Zarządzanie XXI wieku", Infor, 1-15 stycznia 2001.
 13. Strojny M., Wiedza menedżera w XXI wieku, materiały konferencyjne, Limes Centrum, Warszawa 29.03.2001.
 14. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
 15. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu