BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byczkowska Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego i Landu Branderburgia
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit als Entwicklungsfaktor für Kleine und Mittlere Unternehmen am Beispiel des Landes Bradenburg und Lubuskie Woiwodschaft
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 531-539, rys., tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Transakcje transgraniczne, Euroregiony
Small business, International economic cooperation, Cross-border transactions, Euroregions
Note
Zsfg.
Abstract
Współpraca o charakterze transgranicznym jest niewątpliwie współpracą innowacyjną. Niesie ona za sobą wiedzę i zdolność wykorzystywania zasobów informacji, a także zdolność do tworzenia nowych idei/produktów przy wykorzystaniu wiedzy i kompetencji mieszkańców danych okręgów. Analiza programów operacyjnych wybranych regionów polskich i niemieckich wykazała, że istnieje szereg możliwości współpracy transgranicznej. Regiony te mają wiele możliwości wsparcia projektów różnego typu. Jednak stopień wykorzystania tych możliwości zależy głównie od intensywności współpracy między partnerami.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. G. Ślusarz, Potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej, w: Uwarunkowania działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym Ukrainy jako podstawa rozwoju współpracy transgranicznej, red. G. Ślusarz, Uniwersytet Rzeszowski, Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach. Rzeszów 2006, s. 8.
  2. M. Greta, Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
  3. Współpraca transgraniczna UE. Doświadczenia polsko-niemieckie, red. naukowa G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk, Scholar 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu