BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka)
Title
Region, współpraca transgraniczna i euroregion wobec Strategii Lizbońskiej i mobilizowania endogenicznych czynników przedsiębiorczości
Region, Transborder Cooperation and Euroregion in Consideration Oflisbon Strategy and Mobilization Ofinitiative's Endogenic Elements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 541-549, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Euroregiony, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Współpraca regionów przygranicznych, Strategia lizbońska, Przedsiębiorczość
Euroregions, International economic cooperation, Region cross-border cooperation, Lisbon Strategy, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Euroregion jest swego rodzaju "gejzerem" dla przedsiębiorczości, gdyż mobilizuje endogeniczność rozwojową wyrażającą się: - w istnieniu skutecznego przywództwa zdolnego do mobilizacji decydentów i członków zbiorowości lokalnej; - w szerokim współuczestnictwie całej populacji euroregionalnej w podejmowaniu działań z zakresu przedsiębiorczości lokalnej; - w wyczuleniu na tożsamość kulturową i więzi międzyludzkie oraz strukturę społeczno-polityczną regionu; - we współpracy funkcjonujących w euroregionie podmiotów oraz elastyczności prowadzonych działań względem ewoluującego otoczenia i zachodzących zmian strukturalnych. Powyższe czynniki rozwoju endogenicznego uaktywniają fundusze strukturalne, dzięki którym tworzone są podstawy dla rozwoju przedsiębiorczości. W typowym regionie fundusze strukturalne też są wykorzystywane, ale tam brak powyższych stymulatorów endogenicznych. W rezultacie swoich atutów euroregion to fundament i sprzymierzeniec rozwoju przedsiębiorczości w formie sektora MSP. Z kolei priorytetem w Strategii Lizbońskiej jest rozwój sektora MSP, a zatem euroregion jest priorytetem Strategii Lizbońskiej. (fragment tekstu)

The aim of the elaboration has been the presentation roles of regions and accepted program of development named Lisbon Strategy in stimulating local initiative. Region, and especially euroregion practically is a local initiative in itself. The main priority of Lisbon Strategy is investing in a sector of little and medium business. As a result euroregion thanks to the natural "initiative" become a priority of Lisbon Strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. R. Leonardi, Cohesion Policy in the European Union: The Building of Europe, Hampshire: Palgrave Macmillan 2005.
  2. Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. G. Gorzelak. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Scholar, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu