BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jodkowska Lilianna (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin)
Title
Bariery działalności innowacyjnej MŚP w Niemczech
Innovationshemmnisse in Deutschen KMU
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 561-568, rys.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Enterprise innovation
Note
Zsfg.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Przedsiębiorstwom innowacyjnym wprowadzającym i stosującym jako pionierom nowe technologie przypisywana jest kluczowa rola w zakresie konkurencyjności i dynamiki rozwoju gospodarczego. Przedsiębiorstwa te ożywiają w ten sposób popyt, kreują nowe rynki i zachęcają do naśladowania. Przedsiębiorstwa innowacyjne zawdzięczają swoją pozycję na rynku technologicznemu know-how, inwestycjom w wyposażenie oraz personelowi. Zwłaszcza w przedsiębiorstwach mikro, małych i średnich, w których nie ma rozbudowanej hierarchii zarządzania, struktury organizacyjnej, a nawet specjalnie utworzonego działu zajmującego się kreowaniem i wdrażaniem innowacji, może dochodzić do zakłóceń w procesie zarządzania innowacjami. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników, w tym zwłaszcza barier finansowych oraz globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, wpływających na gotowość małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Niemczech do podejmowania działalności innowacyjnej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Spielkamp, Ch.Rammer, Balanceakt Innovation. Erfolgsfaktoren im Innovationsmanagement kleiner und mittlerer Unternehmen, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim 2006.
  2. D. Vahns, R. Burmester, Innovationsmanagement. Von der Produktidee zur erfolgreichen Vermarktung, Schäffel-Poeschel Verlag Stuttgart 1999.
  3. A. Spielkamp, Ch. Rammer, Balanceakt Innovation. Erfolgsfaktoren im Innovationsmanagement kleiner und mittlerer Unternehmen, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim 2006.
  4. V. Zimmermann, Beschäftigungseffekte von Innovationen in bestehenden kleinen und mittleren Betrieben, Mittelstand- und Strukturpolitik Nr. 43, KfW Bankengruppe, Frankfurt/M. 2007, s. 37.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu