BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka)
Title
Euromiasta w polskich euroregionach zachodniego pogranicza i ich wpływ na możliwości rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości transgranicznej
Euro - Cities of the Polish Western Euroregions and Their Influence on the Possibilities of Development of Local Borderland's Initiative
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 551-560, tab.
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Euroregiony, Miasto, Rozwój przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość lokalna
Euroregions, City, Entrepreneurship development, Local entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Treścią tego opracowania będzie "wprowadzenie w klimat" euroregionu przez współpracę trans graniczną i przedstawienie tych miast podzielonych na zachodnim pograniczu Polski, które stały się euromiastami, "pionierami" przedsiębiorczości w "nowym wydaniu", a zarazem przykładem dla powstania i rozwijania się w tej formie dla miast z południowego i wschodniego pogranicza. Intencją opracowania jest pokazanie, iż pierwsze kroki wynikające z podpisanych dokumentów między euromiastami już zostały poczynione. Następne kroki polegać będą na konkretyzacji przedsięwzięć do powoływania i uruchomienia wspólnych przedsiębiorstw włącznie.(fragment tekstu)

In the elaboration was presented the nature of transborder's and euroregion's cooperation as a model of top institutionalized cooperation in EU. As examples were described three euro-cities: Słubice - Franfurt on the Odra, Gubin - Guben and Zgorzelec - Goerlitz and their common projects. Transborder's cooperation contributes to rise of euroregions, and the euro cities (from the devided cities). Euro-cities are modern and innovated shape of borderland's activation. Moreover euro-cities creates best conditions to cooperate and develop different models of local initiative.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Mync, R. Szul, Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i regionalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999.
  2. J. Makaro, Gubin - miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
  3. Z. Przybyła, Współpraca Zgorzelca i Goerlitz w dziedzinie infrastruktury technicznej, w: red. nauk. W. Malendowski, M. Szczepaniak, Euroregiony - mosty do Europy bez granic, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 212.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu