BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtala Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pozycja małych przedsiębiorstw w programie operacyjnym współpracy transgranicznej Polska (województwolubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach europejskiej współpracy terytorialnej
Eine Position der Kleinunternehmen in dem Operationellem Programmzur Grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaftlubuskie) - Brandenburg 2007-2013 Imrahmender"Europäischen Territorialen Zusammenarbeit"
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 50, s. 569-575
Issue title
Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami . Mikrofirma 2010
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca regionów przygranicznych, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Gospodarka terytorialna
Small business, Region cross-border cooperation, International economic cooperation, Territorial economy
Note
Zsfg.
Abstract
Obszary transgraniczne niewątpliwie cechują się strategicznym znaczeniem w rozwoju regionalnym Polski i kształtowaniu stosunków politycznych i ekonomicznych Państwa. Ich położenie ma decydujący wpływ na rozwój gospodarczy, a ściśle na uwarunkowania rynkowe rozwoju małych przedsiębiorstw. Skutkuje to zawiązaniem współpracy polsko-niemieckiej. Doświadczenia płynące z tejże współpracy leżą u źródeł powstania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach "Europejskiej Współpracy Terytorialnej1". Zatem jakie możliwości otwiera Program dla małej przedsiębiorczości z Województwa Lubuskiego? Jaki wpływ mają małe przedsiębiorstwa na działania stowarzyszeń i samorządów (beneficjentów programu)? Czy można mówić o pozycji małych przedsiębiorstw w programie przeznaczonym dla samorządów i innych organizacji? Trzy istotne pytania, a poniżej odpowiedzi do pytań.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Szymańska, Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm, Wyd. Placet, Warszawa 2007.
  2. A. Szymańska, Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego, Wyd. Placet, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu