BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heliak Marzena (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Title
Zielone Szlaki Greenways jako produkt turystyczny
Greenways as a Tourism Product
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 475-483, tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Szlaki turystyczne, Produkt turystyczny
Tourist routes, Tourist product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tworzenie tematycznych Zielonych Szlaków Greenways daje możliwość ukazania dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego w szerokim zakresie z uwzględnieniem unikatowości oraz autentyczności danego środowiska i regionu w wymiarze lokalnym i transnarodowym. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka Zielonych Szlaków w Polsce, ich funkcji oraz programów i inicjatyw wspierających rozwój szlaków.(fragment tekstu)

Creating thematic Greenways gives us possibility to show in a wide spectrum culture heritage and environment. Greenways reflect genuineness and the unique character of region and environment in a local and international range. The aim of this article is to characterize Greenways in Poland and describe their functions, programs and initiatives supporting Greenways development.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Heliak, Projekty turystyczne w ramach programu INTERREG III A i ich miejsce w rozwoju turystyki w regionie dolnośląskim, w: Rola turystyki w gospodarce regionu, Wyd. seria Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2007
  2. N. Gałuszka, Turystyka Dziedzictwa. Poradnik dla organizacji pozarządowych, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2008
  3. Zielone Szlaki Greenways. Praktyczny poradnik, red. D. Zaręba, Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Brno 2007
  4. Ph. Kotler, Marketing , Wyd. Rebis, Poznań 2005
  5. J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Podręcznik, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu