BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olipra Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Szacowanie wpływu stymulowanego transportu lotniczego na gospodarkę regionu w sektorze turystyki (przykład Krakowa i regionu małopolskiego)
The Assessment of Catalytic Impact of Air Transport on the Regional Economy in a Tourism Sector (the Case of Krakow and Little Poland Region)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 519-534, rys., tab.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Transport lotniczy, Gospodarka regionalna, Turystyka
Air transport, Regional economy, Tourism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transport uważa się za jeden z zasadniczych elementów składowych rynku turystycznego. Stanowi on istotne połączenie pomiędzy obszarami, z których pochodzą turyści, oraz popularnymi celami wycieczek turystycznych. Występują bardzo bliskie związki pomiędzy transportem a turystyką i odwrotnie. Z jednej strony dobra dostępność, która jest determinowana przez świadczone usługi transportowe, jest kluczowa dla rozwoju każdego atrakcyjnego turystycznie miejsca, z drugiej strony - sektor transportowy może czerpać znaczne korzyści z turystyki dzięki dodatkowemu popytowi na usługi transportowe, który może ona wygenerować1. Znaczenie transportu lotniczego dla rynków turystycznych z roku na rok jest coraz większe. Ze względów geograficznych lotnictwo zawsze było dominującym środkiem transportu na dalekich trasach oraz w turystyce międzynarodowej. Deregulacja i liberalizacja, w wyniku których powstał sektor tanich linii lotniczych, doprowadziły do zwiększenia znaczenia lotnictwa w ruchu turystycznym na średnich i krótkich trasach. Tym samym rozwój transportu lotniczego ma bardzo duże implikacje dla wielu rynków turystycznych. Cechy i potrzeby osób podróżujących w celach turystycznych i rekreacyjnych różnią się znacznie od tych, które charakteryzują osoby podróżujące w celach biznesowych.(fragment tekstu)

The article attempts to prove the mutual relations and interconnections between the development of tourism and air transport on level of region. The first part includes general remarks concerning interconnection between air transport and tourism sector. There is also significance of low cost carriers for tourism sector described in short. Next, author makes an attempt of assessment of the air transport impact on regional economy in the tourism sector in Krakow and Little Poland region. There is the established and widespread methodology created by ACI Europe and York Aviation used in the analysis and also described briefly. At the end, there is discussed the project of a common action of local authorities, Krakow Airport and carriers, the aim of which is to create and promote new connections and routs between Krakow and other airports. The conclusion includes main findings and results of the analysis.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Graham, A. Papatheodorou, P. Forsyth, Aviation and Tourism. Implications for Leisure Travel, Ashgate, Aldershot 2008
  2. H. Ćwikliński, G. Pawłowski, Znaczenie rozwoju portu lotniczego im. L. Wałęsy w procesie metropolizacji aglomeracji gdańskiej, w: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w., red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009
  3. Ekonomiczny wpływ Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu na rozwój miasta i regionu, raport przygotowany pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Rekowskiego, Wrocław, marzec 2006
  4. B. Piłat, L. Baj, Dotacja dobra na lotniczy dołek?, "Gazeta Wyborcza" z 2 stycznia 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu