BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuliński Łukasz
Title
Systemy zarządzania treścią jako informatyczne systemy informacyjne
Content Management Systems as Information IT Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 427-434, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Technologia informacyjna, Społeczeństwo informacyjne
Information Technology (IT), Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
Systemy Zarządzania Treścią należą do szeroko rozumianych informatycznych systemów informacyjnych. Według M. Dyczkowskiego systemem informacyjnym jest "układ odpowiednich elementów charakteryzujących się pewnymi właściwościami oraz połączonych wzajemnie określonymi relacjami". Nazwa systemów jest dosłownym tłumaczeniem angielskiej nazwy Content Management System, w skrócie CMS. W literaturze najczęściej spotyka się utożsamienie Systemów Zarządzania Treścią z Systemami Zarządzania Treścią Internetową, ponieważ te ostatnie obecnie wykazują najwyższy stopień zaawansowania. (fragment tekstu)

Content Management Systems belong to widely known Information IT systems. CMS are tools, which help users to create, edit, manage and finally publish diverse contents (such as texts, computer graphics, audios etc.) in a centralized system. CMS occur both in commercial and free versions consistent with Free Software's philosophy. The most basic CMS task is to separate their content from their layout. Undoubtedly, CMS are ones of the future applications which create new ways of perceiving the "Information Technologies' world". (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyczkowski M., Gospodarcze systemy informacyjne, [w:] E. Niedzielska, Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  2. Frankowski P., CMS: Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
  3. Frankowski P., Szumański M., Joomla! Podręcznik administratora systemu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
  4. Kowalczyk K., Historia rozwoju oprogramowania open source, E-mentor, 2004, nr 2(4).
  5. Shimorski R. J., Shinder D. L., Shinder T.W., Wielka Księga Firewalli, Helion, Gliwice 2004.
  6. Porównanie systemów CMS, http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Porównanie_- systemów_CMS dostęp: 10.09.2009.
  7. CMS - komercyjny czy darmowy open source - porównanie, źródło: http://www.heuristic.com.pl/firma/artykuly/119.html#cena_cms_open_source dostęp: 17.09.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu