BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machaczka Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kultura organizacji w zarządzaniu wiedzą
Culture of Organization in Management Knowledge
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 435-442, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacji
Knowledge management, Corporate culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kultura organizacyjna wywiera poważny wpływ na funkcjonowanie i efektywność przedsiębiorstwa. Wiedza, jaką posiada organizacja na jej temat oraz możliwość jej wykorzystania, kształtuje pozycję konkurencyjną organizacji w otoczeniu. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku dzięki wielu badaniom odkryto wpływ kultury organizacyjnej na poprawę funkcjonowania organizacji. Przykładem są J. Kotter i J. Heskett, którzy po porównaniu dwunastu wyróżniających się firm z dziesięcioma słabszymi przedsiębiorstwami uznali kulturę organizacyjną za czynnik decydujący dla osiągnięcia trwałego sukcesu. Podejście kulturowe doprowadziło do "określenia na nowo cech, warunkujących odniesienie sukcesu przez organizację, nieuwzględnianych w tradycyjnym racjonalistycznym modelu". (fragment tekstu)

In XX century of norm group and common values principally presented barriers in organization limiting introduction change. Now Organizations will be enforced in for development, introduction of change and continuous evolution. Organizational culture and related can facilitate fitting of firm with for new conditions knowledge her. We will deal in several next with new kind of organization decades, which will advise to fastly better changing and more competitive enclosing, due to such property or other organizational cultures. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cameron K., Quinn R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  2. Green S., Strategy, organizational culture and symbolism, Long Range Planning, 21(4),1988.
  3. Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
  4. Kotter J.P., Heskett J.L., Corporate Culture and Performance, Free Press, New York 1992.
  5. Ouchi W., Theory Z: How Amarican Business Can Meet the Japanese Challenge, Avon, New York 1982.
  6. Pascale R., Athos A., The Art of Japanese Managemant, Simon & Schuster, New York 1981.
  7. Peters T., Waterman R., In Search of Excellence, Harper and Row, New York 1982.
  8. Smircich L., Concepts of culture and organizational analusis, Administrative Science Quartely 28, 1983.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu