BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pędziwiatr Władysław (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Title
Infrastruktura lotniskowa w Polsce: retrospekcja, teraźniejszość, perspektywy
Airport Infrastructure in Poland: Retrospection, Present Time, Future Outlook
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 535-544, tab., rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Infrastruktura, Transport lotniczy
Infrastructure, Air transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Materia, która nas otacza, poprzez trzy stany skupienia (stały, ciekły i gazowy), zdeterminowała ośrodki, w których możliwe stało się jej przemieszczanie oraz dla których stała się punktem odniesienia w zakresie pomiaru prędkości. Pierwsze dwa ośrodki w naturalny sposób towarzyszyły homo sapiens przez cały okres ewolucji, wpływając na jego rozwój. Ośrodek gazowy natomiast został okiełznany dopiero na początku XX wieku. Można przyjąć, że potrzeba przemieszczania się towarzyszy człowiekowi od chwili, kiedy świadomie zaczął dostrzegać jej pozytywny wpływ na poprawę swojej pozycji społecznej. Powody, dla których człowiek się przemieszczał, były i pozostają wielorakie: od konieczności poszukiwania pożywienia, przez handel, do chęci posiadania coraz to większego terytorium oraz poznawania nowych miejsc, ludzi i kultur. Prędkość przemieszczania się na lądzie przez wiele stuleci ograniczona była przede wszystkim możliwościami związanymi z fizyczną wydolnością organizmu człowieka. W historii rozwoju ludzkości można wyróżnić dwa przełomowe okresy, które w istotny sposób zwiększyły prędkość przemieszczania się: pierwszy wiązał się z chwilą, od której człowiek zaczął używać zwierząt jako środka transportu, drugi natomiast z chwilą, kiedy dokonała się rewolucja techniczna. Jeszcze w końcu XIX wieku podróżowano ze średnią prędkością nie przekraczającą 10 km/h. Pięćdziesiąt lat później prędkość wzrosła do około 50 km/h, a obecnie w krajach rozwiniętych gospodarczo osiąga średnią wartość na poziomie około 90 km/h. Komunikację morską charakteryzują zbliżone wskaźniki dynamiki wzrostu.(fragment tekstu)

Retrospective approach to traffic at the outset allows the reader to understand the essence of human movement in historical perspective. The article later focused on issues related to the operation of airport infrastructure in Poland, its history and current position in Europe. In addition to the factors limiting its development outlines the opportunities arising from the development opportunities offered by the Polish membership in the EU.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu