BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rouba Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przyczynek do dyskusji nad oceną atrakcyjności obiektów zabytkowych
Evaluation of Heritage Buildings Tourist Potential - Setting a Stone Rolling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 545-556, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Zabytki, Hotelarstwo
Monuments, Hotel industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi hotelarstwa w Polsce są noclegi w obiektach zabytkowych, w szczególności w zabytkowych rezydencjach. Zabytkowe rezydencje, z uwagi na właściwy sobie nimb niezwykłości, wspomagają doskonale tworzenie USP (Unique Selling Point), który wyśmienicie pozwala odróżnić się od konkurencji i z sukcesem stawać w szranki na coraz bardziej nasyconym usługodawcami rynku turystycznym. Dynamikę rozwoju zjawiska obrazuje najlepiej wzrost liczby usługodawców w sektorze zabytkowych rezydencji z ok. 250 w latach 2001/2002 do około 500 u progu drugiej dekady XXI w. Patrząc z teoretycznego punktu widzenia, ważnym aspektem atrakcyjności obiektów hotelarskich jest użyteczność ich oferty nie tylko w sensie zaspokajania potrzeb fizjologicznych - snu, pożywienia, bezpieczeństwa, ale również w dostarczaniu doznań zajmujących wyższe poziomy piramidy Maslowa. Użyteczność hoteli nowoczesnych sprowadza się w dużym stopniu wyłącznie do obsługi procesów życiowych gości. Siłą rzeczy pełnią więc one funkcję służebną względem elementów produktu turystycznego zaspokajających potrzeby wyższe. Obiekty noclegowe w zabytkowych rezydencjach, jeśli są dobrze zarządzane, mają użyteczność wieloraką - prócz czystej fizjologii obsługują sferę dążeń związanych z poznaniem, obcowaniem z pięknem, niezwykłością i harmonią, dowartościowaniem i metafizyką.(fragment tekstu)

In Poland there are nearly 500 hotels located in historical palaces, manors and castles. Contemporary hotel service in historical buildings is a unique combination of hotel service and tourism, providing not only a safe place to stay, a comfortable bed and tasty meals, but also contact with history - an exceptional opportunity to experience different aspects of national history and culture. Giving the guests an unforgettable experience and enabling them to be in contact with the sublime beauty of historical buildings is one of the greatest advantages of historical hotel service in its finest form - hospitality in palaces, manors and castles. Tourist potential of historical building is very difficult to evaluate, author of the paper presents evaluation tool which he worked out for his dissertation. Attractiveness factors having impact on customer could be divided into 5 groups:  building related  surrounding related  service related  interactivness  uniqueness To each category author presents set of indicators helping to classify and compare attractiveness of historical properties.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
  2. S. Liszewski, Ruch turystyczny krajowy i zagraniczny w Polsce. Metodologia pomiaru i analizy ruchu turystycznego, "Problemy Turystyki" nr 1/2, Instytut Turystyki, Warszawa 1991
  3. W. Deja, Ocena atrakcyjności turystycznej obiektów architektonicznych, w: Metodologia badań w turystyce, monografie, podręczniki, skrypty AWF w Poznaniu 1980, nr 129
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu