BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Rola międzynarodowego portu lotniczego im. Jana Pawła II w kształtowaniu ruchu turystycznego w Krakowie
Role of the International Airport Im. Jana Pawła II in the Tourist Traffic Development in Cracow
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 557-567, rys.
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Porty lotnicze, Ruch turystyczny
Airports, Tourist movement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Intensywny rozwój turystyki w ostatnich dziesięcioleciach był możliwy dzięki zmianom zachodzącym w infrastrukturze turystycznej. Dały się one zaobserwować we wszystkich sektorach uczestniczących w obsłudze ruchu turystycznego. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj jednak transport - jako jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Ciągłe inwestycje mające na celu podnoszenie komfortu świadczonych usług, choćby poprzez skrócenie czasu podróży, umożliwiły dotarcie do odległych zakątków świata. Odległość, stanowiąca jeszcze do połowy poprzedniego stulecia podstawową determinantę podróży, przestała być czynnikiem hamującym, zwłaszcza w obliczu rozwoju transportu lotniczego. Możliwość szybkiego i wygodnego przemieszczania się na długich dystansach otworzyła nowe, poprzednio odległe i niedostępne kraje. Popularyzacja usług lotniczych, osiągnięcia techniczne oraz wzrost konkurencji wewnątrz tego segmentu transportu przyczyniły się do znacznego obniżenia kosztów podróży samolotem. Tym samym turystyka międzynarodowa stała się zjawiskiem powszechnym i rozwinęła się na skalę masową.(fragment tekstu)

The aim of this article is to assess the impact of International Airport John Paul II in Krakow - Balice to the size of tourism in Krakow. This test is conducted on the basis of comparative analysis: registered passenger traffic volume is compared with tourist traffic volume recorded in Krakow. This study is extremely important because demonstrates the mutual dependencies that exist between these quantities. It also demonstrates that the airport is one of the main determinants of tourist potential of the city. The author analyzes it by using analysis based on passenger traffic statistics collected by the International Airport and the study of tourism in Krakow, carried out by the Malopolska Tourist Organization.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. O. Rogalewski, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974
  2. A. Tokarz, Podaż turystyczna, w: Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
  3. Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2008. Raport końcowy, zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu