BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Agroturystyka w zrównoważonym rozwoju województwa zachodniopomorskiego
Agritourism in Sustainable Development in Western Pomeranian Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 52, s. 603-608
Issue title
Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne
Keyword
Agroturystyka, Rozwój, Województwo
Agrotourism, Development, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Idea zrównoważonego rozwoju jest obecnie szeroko omawiana w różnych aspektach, kontekstach oraz przez przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy i praktyki1. W obliczu różnorodnych zagrożeń globalnych idea zrównoważonego rozwoju określa generalny cel polegający na zachowaniu w przyszłości możliwości rozwoju oraz wiąże się z wymogami, do których zaliczamy: kompleksowość (rozwój całościowy), konkretność (ostateczne powiązanie pomiędzy różnorodnymi czynnikami) i różnorodność. Ze względu na różnorodność czynników wpływających na zjawisko zrównoważonego rozwoju2 wyodrębniono trzy główne obszary, na których należy koncentrować się przy planowaniu skutecznej strategii. Zaliczamy do nich:  ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,  wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikający,  rozwój społeczny.(fragment tekstu)

Rural tourism is one of kind of big capabilities of agriculture development activity. As to majority rural areas and regions, state of advancing development condition does not suffice and it does not effect to visible manner on their functional structures. Different benefits from development of tourism are achieving by village inhabitant testify tourist service and also local community enabling part of the village populations problems, stipulate too develop this process without harming natural environment. The papers present main role of tourism in sustainable development of Western Pomeranian region. Papers presents concept of sustainable development as well as analysis agritourism farms.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Kiepas, Filozofia techniki wobec wyzwań cywilizacji postindustrialnej, w: Zrównoważony rozwój wiedzy opartej na wiedzy, red. B. Poskrobko, Białystok 2009
  2. R. von Schomberg, The objective of Sustainable Development: Are we coming closer? EU Foresight Working Papers Series 1, Commision of the European Union, Brussels 2002
  3. I. Sikorska-Wolak, Kształtowanie funkcji turystycznych obszarów wiejskich - potrzeby i możliwości, w: Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009
  4. B. Poskrobko, Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem, środowiskiem, w: Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu