BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przekształcenia rynków usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz przesłanki tych przekształceń
The Postal and Telecommunication Markets Transforming and Premises of these Transformations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 60, s. 56-67, tab.
Issue title
Zarządzanie i ekonomika usług: doświadczenia i kierunki zmian
Keyword
Usługi telekomunikacyjne, Poczta, Przekształcenia strukturalne
Telecommunications services, State post, Structural transformation
Note
summ.
Abstract
Rynki usług pocztowych i telekomunikacyjnych są interesującymi przykładami struktur, które najpierw przekształcane były z rynków konkurencyjnych w monopol, a następnie poddane procesom liberalizacji, prowadzącym do stopniowego odchodzenia od rozwiązań monopolistycznych i przechodzenia do ich pełnego otwarcia. U podstaw dążenia poszczególnych państw do wprowadzenia i utrzymywania monopolu pocztowego i telekomunikacyjnego leżało uznanie tych rynków jako istotnych źródeł dochodów budżetowych oraz przypisanie informacji i przesyłowi informacji istotnej rangi społeczno-politycznej.(fragment tekstu)

The postal and telecommunication markets are an interesting example of areas that were organized on a monopoly base where subsequently competition was introduced. The article explains the reasons of introducing monopoly as well as the reasons that decided on changing the above mentioned markets into competitive areas. The article shows also basic regulations that expedited the development of competition on the postal and telecommunication markets.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Wieland, Die Entflechtung des amerikanischen Fernmeldemonopols. Schriftenreihe des WIK der Deutschen Bundespost, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1985.
  2. B. Breuel, Haben sich Kartelrechtliche Ausnahmebereiche ueberlebt? [w:] Wettbewerbspolitik und Wettbewerbsrecht,Carl Heymanns Verlag, Koeln-Berlin-Bonn-Muenchen 1987, s. 232.
  3. R. H. Weber, Wirtschaftsregulierung in wettbewerbspolitischen Ausnahmebereichen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1986.
  4. D. R. Kamerschen, R. B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia,Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność". Gdańsk 1991.
  5. W. Speckbacher, Die Zukunft der Postdienste in Europa, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1991.
  6. K. Mueller, Die Postdienste aus der Sicht Institutionenoekonomik, Peter Lang, Frankfurt am Main 1997, s. 109.
  7. W. Elsenbast, Universaldienst unter Wettbewerb,Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999.
  8. E. G. Berger, Netzzusammenschaltungen von Telekommunikationsunternehmen im nationalen, europaeischen und internationalen Regelungszusammenhang, Shaker Verlag, Aachen 2000.
  9. F. Schoser, Wirtschaft und Deutsche Bundespost POSTDIENST. Erfahrungen -Erwartungen -Wuensche, PostForum, Dokumentation, Band 1: Postdienst, Kongress-und Workshopbeitraege, Koeln 14 Mai bis 16Mai 1990, s. 23.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu