BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przemysław Polak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Danuta Polak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wykorzystanie tradycyjnych źródeł i internetu w pozyskiwaniu informacji przez studentów Szkoły Głównej Handlowej
The Use of Traditional Sources and the Internet in Obtaining Information by the Students of the Warsaw School of Economics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 453-460, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Keyword
Internet, Studenci
Internet, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet stanowi coraz ważniejsze źródło informacji. Szczególnie młodsze pokolenia, na czele ze studentami, są przyzwyczajone do powszechnego korzystania z niego. Dotyczy to także działań autoedukacyjnych. Na przykład, badania przeprowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jednoznacznie pokazują, że środki informatyczne są najpopularniejszymi narzędziami wykorzystywanymi w autoedukacji. Bardzo wysoki i wysoki stopień wykorzystania Internetu wskazało 95,2% respondentów, co było najwyższym wynikiem. Na drugim miejscu znalazł się komputer (90,6% wskazań), a dopiero na trzecim podręczniki (72,2%). Ponad pięćdziesięcioprocentowe wysokie i bardzo wysokie wykorzystanie środków autoedukacji osiągnęła jeszcze tylko telewizja (50,8%). Pozostałe środki, takie jak fachowe czasopisma, encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki zawodowe, radio i sprzęt audiowizualny, znalazły się poniżej tego progu. (fragment tekstu)

The paper presents the results of a survey conducted among the freshmen of the first degree studies in the Warsaw School of Economics. The purpose of this study was to examine the extent to which students actually use the Internet for obtaining information, as well as the relation between the use of Internet and traditional printed sources of information. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grzywińska-Rąpca M., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez studentów, [w:] J. Goliński, K. Krauze (red.), Współczesne aspekty informacji, Monografie i Opracowania 551, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
  2. Lisewska J., Internet - wiarygodne źródło informacji czy przypadkowych wiadomości, [w:] A. Szewczyk (red.), Informacja - dobra lub zła nowina, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
  3. Mazur M., Środki i metody informatyki wspomagające studia na kierunkach ekonomicznych, w: A. Szewczyk (red.), Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
  4. Prymak T., Sposoby podejmowania przez studentów działań autoedukacyjnych, "E-mentor", 2010, nr 1(33).
  5. Towalski R., Biskup J., Rekrutacja na studia licencjackie 2009/2010, "Gazeta SGH", 2009, nr 9(253).
  6. http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu